Základní škola a mateřská škola Ptení

Adresa

Ptení 157, 79843 Ptení

Koordinátorka světové školy

Mgr. Jakub Ambros

Vedení školy

Mgr. Viera Šmilňáková

Webová stránka

www.zspteni.weebly.com

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2016 do roku 2023.

O škole

Snažíme se o komunitní přístup – úzkou spolupráci s rodiči a vedením obce. To je podpořeno aktivním pří- stupem pedagogů a širokou nabídkou různých kroužků a volnočasových aktivit. Mezi další pozitiva patří kvalitní materiální vybavení školy a v neposlední řadě i menší počet žáků (menší vesnická škola).

Globální témata se snažíme zapojovat do ŠVP nejen v podobě mezipředmětových vazeb, ale také prostřednictvím různých besed a preventivních programů. V současnosti v této oblasti vnímáme určité rezervy. Projekt „Světová škola“ nám může pomoci tato témata zastřešit.

Žijeme v době, ve které se situace a dění ve světě dramaticky mění, a proto považujeme za důležité, aby se naši žáci dokázali v dnešním globalizovaném světě zorientovat a hledat svůj pohled na věc. Naše škola i žáci se již v minulosti zapojovali do aktivit spojených s GRV. A přestože jsme jenom malá vesnická škola, je pro nás velkou výzvou usilovat o získání titulu „Světová škola“.

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

školní rok 2018/2019

Čarodejnice 2019: Dětská práce

Žáci  letos nachystali stánek s občerstvením společně s vedoucími kroužku Světová škola. Přípravili informační tabule o SDGs a o dětské práci  - formou her (stanovišť) přiblížiili život dětí ohrožených dětskou prací. Nakonec odeslali finanční prostředky na účet vzdělávacího centra Čalantika v Bangladéši. Celkem se podařilo vybrat tímto způsobem  10 312 Kč.

A jak akci hodnotí žáci?

Filip, 6. třída:

Akce se mi líbila. Naučil jsem se psát příspěvky na facebook.“ 

Dan, 6. třída:

Akce byla super, dlouho jsme ji chystali během kroužku. Líbilo se mi taky počítání peněz po akci.

Kačka, 6. třída:

Bylo to super, mohla jsem být na stánku a povedlo se nám vybrat hodně peněz.“

školní rok 2017/2018

Čarodejnice 2018

Žáci už tradičně připravili stánek s občerstvením, věnovali se také přípravě informací (postery) o životě lidí se zdravotním znevýhodněním, o projektu Světová škola a také o sbírce Běh pro Afriku, kam odeslali finanční prostředky získané prodejem občerstvení. Měli z toho obrovskou radost. Snažíme se takto u nich budovat solidaritu a sociální cítění a odpovědnost.

 

Rok 2016/2017

Charitativní občerstvení „na Čarodějnicích“

Žáci připravili stánek s občerstvením a plně za něj převzali odpovědnost. Měli obrovskou radost z finančního výtěžku akce. Žákovský tým v rámci stánku poskytoval i informace o projektech Světová škola a Skutečný dárek. Poté ve spolupráci s vedoucím pedagogem zakoupili devět skutečných dárků (celkově se jedná o čtyři kozy a pět ovcí).

 

Rok 2015/2016

Chudoba napříč planetou

Téma (CHUDOBA) bylo identifikováno samotnými žáky, kteří si všimli, že ne každý spolužák mohl jet na lyžařský kurz (absolutní vs. relativní chudoba). Záměrem projektu v naší škole je nejen zvýšit povědomí žáků o chudobě ve světě, ale také zapojit i samotné žáky a jejich rodiče do „akce“ – zakoupení dalších skutečných dárků.  

Krajíc chleba pro druhé

V předvánočním období jsme se opět rozhodli zpříjemnit tyto svátky lidem bez domova. Tentokrát jsme uspořádali sbírku trvanlivých potravin :) Lidé nám mohli potraviny nosit přímo do našeho stánku během Mikulášské besídky dne 10. 12. 2016 nebo si mohli koupit poukaz. Za vysbírané peníze jsme pak nakoupili další potraviny a odvezli je pak do Charity Olomouc.

Čarodějnice 2016

Sedmáci za podpory svých rodičů připravili bohaté občerstvení pro účastníky akce Čarodějnice 2016, která proběhla 13. 5. 2016. Za vybrané peníze pak koupili čtyři kozy a čtyřicet kuřat pro potřebné v Africe. Projekt ukázal, že našim žákům není lhostejné dění kolem nás ani chudí lidé, kterým se rozhodli pomoci.   

Banány v čokoládě pro Charitu Olomouc

V předvánočním období se žáci 7. třídy rozhodli zpříjemnit tyto svátky lidem bez domova. Ukuchtili výborné banány v čokoládě, které pak prostřednictvím pana učitele předali Charitě Olomouc. Dále pak ze svého kapesného zakoupili „skutečný dárek“ – kozu do Afriky.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 777 761 784
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Jitka Holasová
jitka.holasova@clovekvtisni.cz
+420 723 717 944
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM