Gymnázium Olomouc - Hejčín

Adresa

Tomkova 45, olomouc 779 00

Koordinátorka světové školy

Ing. Mgr. Hana Vacková

Vedení školy

PhDr. Karel Goš

Webová stránka

www.gytool.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2016 do roku 2023.

O škole

Čím je podle nás škola výjimečná

Citujeme naše studenty – škola ze mě udělala silného, nezávislého člověka, který si věří a má svou osobnost, je nejlepší a největší v ČR, pořádá výborné exkurze a mnoho výměnných pobytů a napomáhá tak bourat kulturní stereotypy. Učitelé mají lidský a empatický přístup. Má prestižní anglickou sekci s dobrým jménem.

Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

Snažíme se pracovat napříč různými předměty, nejvíc v základech společenských věd, v biologii, v zeměpise, ve výchovách a v dalších předmětech. Dlouhodobě spolupracujeme s olomouckým ARPOKem, účastnili jsme se školení a dvou mezinárodních projektů, také jsme byli se skupinou dvaceti studentů zapojeni do programu Active Citizens.

Proč se naše škola uchází o titul Světová škola?

Myslíme si, že naše škola kromě uvedených aktivit se dlouhodobě snaží zapojit studenty do komunitních aktivit a tím i plnit cíle globální výuky. A hlavně vzdělávat studenty nejen pro vysoké školy, ale i pro život…..

Odkazy na webové stránky Světová škola gymnázium Olomouc - Hejčín  zde

 

 

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní rok 2018/2019

Projektový den Kapka

Studenti Gymnázia Olomouc-Hejčín seznámili více než stovku žáků ze tří olomouckých škol s tématem VODY v souvislosti s klimatickými změnami, a to  v rámci projektového dne Každá kapka se počítá. Na šesti stanovištích čekaly na žáky aktivity věnující se např. tématu sucha a boje s ním, ekologické náročnosti živočišné výroby, znečištění vod a oceánů plasty nebo také problematice krve a krevní transfuze. 

Školní rok 2017/2018

Projektový den I kluci pláčou

Naším hlavním cílem bylo upozornit na problémy, které trápí žáky naší školy a na předsudky, které pramení z tradičního rolového uspořádání. Zároveň si uvědomit, že žáci mají možnost změnit své pohledy na svět přes prožitky. Před začátkem akce všichni žáci dostali k vyplnění krátký dotazník, zaměřený na zjištění povědomí o tomto tématu.
Během dílčích aktivit náš tým z řad studentů sledoval reakce dětí na různé stresové situace a komunikaci mezi jednotlivými týmy, které jsme rozdělili náhodně, s cílem seznámit všechny tři školy a jejich žáky dohromady. Po skončení akce byli všichni žáci opět vyzváni k vyplnění druhého dotazníku. Oba tyto výstupy nám posloužily jako cenná zpětná vazba celé akce.
Zároveň jsme s týmy našich organizátorů udělali také zpětnou vazbu, abychom věděli, jak jednotlivé akce akci hodnotili žáci ZŠ a také studenti organizátoři.

 

Školní rok 2016/2017

Projektový den Diabetes

Gymnázium Hejčín získalo po velkých přípravách a projektovém dni titul Světová škola. Ovšem to neznamená, že by nějakým projektům bylo konec, právě naopak. Aby naše škola zůstala světová, je potřeba každý rok uspořádat akci v duchu globálního rozvojového vzdělávání. Téma projektového dne pro tento rok, který se uskutečnil 11. května, byl diabetes. Když jsem se dozvěděla, že zrovna diabetes má být náplní našich půlročních příprav, má reakce, jak jsem si později uvědomila, byla úplně stejná jako důvod, proč byl diabetes vybrán.

Na první pohled se může zdát, že diabetem trpí hlavně lidé v důchodovém věku, a tudíž je ještě spousta času na to poučovat žáky 8. a 9. tříd základních škol o nebezpečích této nemoci. I když to může být v některých případech pravda, v zemích s nízkými a středními příjmy jsou nemocní hlavně lidé v produktivním věku, a proto se tato choroba stává velkou hrozbou pro tamní ekonomiky. Navíc je nárůst výskytu této nemoci opravdu rapidní, od roku 1980 se zvýšil počet nakažených čtyřikrát a do roku 2035 má diabetes být sedmou nejčastější příčinou úmrtí.

Pozvali jsme žáky ze tří olomouckých základních škol a vytyčili jsme si několik cílů, které měly být v rámci našeho projektového dne splněny. Naším hlavním úmyslem bylo vysvětlit jim, jak diabetes funguje. Na začátku dne dostali text s vynechávkami, ke kterému jsme jim v průběhu předávali chybějící slova, na konci měli krátké shrnutí s nejdůležitějšími informacemi o této nemoci. Stejně jako na začátku našich představ, tak i někteří žáci měli zakotvenou představu, že diabetes je problémem hlavně západních zemí. Proto jsme jim chtěli poskytnout náhled do problémů civilizačních chorob v rozvojových a nově industrializovaných zemích a společnou diskuzí jsme přicházeli na podmínky, kterými se situace stran této nemoci liší v různých částech světa. V neposlední řadě jsme se lehce odchýlili od samotného diabetu, ale to jen proto, abychom se mohli soustředit na zdravý životní styl a na pár zásad zdravého stravování.

Stejným způsobem, jakým měli žáci vytvářet v rámci jednoho úkolu správně vyvážený jídelníček, jsme se i my snažili o správně rozvrženou podobu aktivit. Stejně jako minulý rok nechyběla mezi konečným výběrem jedna pohybovka, jejímž cílem bylo pomoci osobě při hypoglykemickém šoku. Jinde zase účastníci odměřovali množství cukru v různých potravinách, identifikovali pravdy a lži o diabetu, hádali, kolik lidí na světě diabetem trpí, nebo se dozvídali hlavní rozdíly mezi prvním a druhým typem této nemoci.

Po přečtení části zpětných vazeb si myslím, že se náš projektový den vydařil. Doufáme, že se nám nejenom podařilo rozšířit pojednání o diabetu, ale že jsme také mohli inspirovat žáky jednotlivých škol k tomu, aby se rovněž pokusili o získání certifikátu Světová škola nebo, jak se stalo v případě studentů naší školy, že se s nimi příští rok nesetkáme jen jako s účastníky, ale jako s organizátory.

Autor: Eliška Vinklerová, studentka Gymnázia Hejčín Olomouc, IV.B6 anglická sekce

2016:

Název akce Předsudky stranou

Téma naší akce vychelo z dřívější zkušenosti. 3. listopadu 2015 jsme na naší škole uskutečnili panelovou diskuzi na téma HIV/AIDS, určenou jenom pro zájemce z řad předmaturitních a maturitních ročníků. Na panelové diskuzi vystoupili i odborníci (MUDr. Pavel Turčan, MUDr. Jarmila Klieščiková, Ondřej Chaloupka), kteří celou akci ozvláštnili a osvěžili. Studenti se aktivně zapojovali a s hosty nad uvedenými tématy diskutovali a zamýšleli se nad jejich osobními zkušenostmi z odborné praxe. Ze zpětné vazby ze strany studentů a učitelů vyplývá, že by rádi i do budoucna navštívili obdobný projekt.

Dále také na naší škole byl uskutečněn výzkum na téma homofobie, který zpracovávali (obdobně jako v prvním případě) studenti našeho gymnázia. Získané výsledky by bylo škoda neodprezentovat veřejnosti i mimo naši školu a nevyužít i do budoucna. Díky těmto dobrým zkušenostem a zpětné vazbě jsme se rozhodli přispět k osvětě i u mladších ročníků základních škol v Olomouci a nižších ročníků naše osmiletého gymnázia.

Téma HIV/AIDS a Homofobie jsou velmi aktuální problémy, se kterými se potýká nejenom Česká republika. Žáci nabyté informace budou moci dále využít v předmětech jako např. občanská výchova, biologie či zeměpis a v neposlední řadě možná také ve svém osobním životě.

2015:

Panelová diskuze na téma HIV/AIDS

Gymnazisté připravili pro žáky olomouckých základních škol akci, která se zaměřila na boj s před­sudky v rámci témat homofobie a HIV/AIDS. Žáci se na celkem devíti stanovištích seznámili s informacemi týkajících se těchto témat. Například si mohli vyzkoušet dvě po­hybové aktivity zaměřené na šíření HIV/AIDS nebo hádali slavnou osobnost, která je buď homosexuální orientace, nebo HIV pozitivní. Seznámili se také s mýty, které tyto témata obklopují. 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 777 761 784
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Jitka Holasová
jitka.holasova@clovekvtisni.cz
+420 723 717 944
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM