GYMNÁZIUM NAD ALEJÍ, PRAHA

Adresa

Nad Alejí 1952, Praha 6, 162 00

Koordinátorka světové školy

Zuzana Junková, tel: ,

Vedení školy

Jiří Benda, tel: ,

Webová stránka

www.alej.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2016 do roku 2023.

O škole

Předností naší školy je všeobecné zaměření, profesionální, individuální i milý přístup ke studentům. V průběhu studia jsme motivováni účastnit se mnohých soutěží, projektů z různých oborů, olympiád, kde dosahujeme výborných výsledků. Kromě znalostí můžeme poměřit své síly také v umělecké oblasti, např. v Alejmusic festu, kde se prezentují začínající hudební kapely, ve školní akademii (zpěv, recitace, divadelní představení atd.) nebo ve školní debatní lize.

Globální tematiku máme v rámci ŠVP v různých vyučovacích předmětech, avšak i díky jiným projektům máme možnost se s globálními tématy seznámit více do hloubky. My sami jsme připravili mnoho dobročinných akcí, jako například zpívání pro seniory, organizace Mikuláše pro mateřskou školu, pořádání divadelního představení pro děti z Klokánku v Hostivicích nebo organizace sběru plastových víček pro nemocného chlapce Nikyho. Projekt Světová škola nám otevřel nová témata v této oblasti.

Naší škole, a tedy ani nám není lhostejné dění ve světě a Světová škola je příležitostí, jak se aktivně zapojit do dění kolem nás. I když jsme jen malí lidé ve velkém světě, rádi bychom alespoň projevili snahu o zlepšení naší země.

2015/2016:

Rodina je základ

Hlavním cílem akce byla podpora zdravých mezilidských vztahů a možnosti spolupráce s neziskovými organizacemi, které podporují oblasti, kde je třeba pomoci (tedy tam, kde rodina dobře nefunguje). Záměrem bylo informovat studenty a veřejnost o možnostech pomoci s cílem inspirovat ke konkrétním (dobrovolnickým a dárcovským) aktivitám, a to nejen v rámci Prahy 6 i celého území Prahy a České republiky, ale také k pomoci do rozvojových zemí.

Výstupem celoročního úsilí byla výstava Rodina je základ, která proběhla ve dnech 8. 4. – 16. 5. 2016 v Galerii Chodník ve Skleněném paláci. Záštitu nad výstavou převzala Městská část Praha 6.

Na jednotlivých výstavních panelech byly prezentovány veškeré aktivity realizované v rámci tohoto projektu i další aktivity, které ve škole probíhají již dlouhodobě a souvisejí s tématem projektu.

Panely byly obsahově rozděleny do tří částí. První část byla prezentací základní aktivity, kdy studenti zjišťovali prostřednictvím ankety názory na funkčnost a nefunkčnost rodiny, na příčiny a důsledky nefunkčnosti a na možné způsoby pomoci tam, kde rodina nefunguje nebo nemůže plnit všechny své funkce. Ve druhé části byly prezentovány aktivity zaměřené na rodinu, do nichž se zapojili i studenti jiných tříd, a třetí část výstavy představila různé způsoby pomoci formou dobrovolnictví a dárcovství.

Účelem výstavy bylo přispět alespoň malým dílem k větší informovanosti občanů o problémech kolem nás, motivovat je k větší osobní odpovědnosti a vlastními příklady inspirovat k pomoci tam, kde je potřeba.

2016/2017:

Rodina je základ

Ve druhém roce zapojení do projektu Světová škola jsme se rozhodli zůstat u stejného tématu, tj. Rodina je základ. Základem realizačního týmu také zůstává stejná třída – letošní kvinta B.

Snažíme se i nadále podporovat a rozvíjet vědomí hodnoty rodiny jako základu společnosti, a proto pokračujeme v aktivitách zaměřených na rodinu, které se v loňském školním roce osvědčily, a rozšiřujeme je do dalších tříd. 

Rovněž pokračujeme v dárcovské a dobrovolnické činnosti v rámci školního projektu Paleta. Kromě mnoha jiných akcí jsme se opětovně připojili k humanitární sbírce Skutečný dárek, která na naší škole proběhla ve dnech 13.3. – 3.4.2017. Těší nás, že se nám podařilo vybrat více peněz a zakoupit více certifikátů než vloni.

V rámci osvěty bude v období 19. 4. - 5. 5. 2017 na naší škole realizována putovní informačně vzdělávací výstava na téma Ukradené dětství: Dětská práce očima čtyř českých fotografek.

Hlavní akcí v letošním školním roce bude benefiční divadelní představení. Studentky a studenti divadelního kroužku pod vedením paní prof. Minárikové nacvičili Shakespearovo drama Hamlet, které uvedou v divadelním sále našeho gymnázia dne 25. 4. 2017. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na podporu organizace Dům tří přání, jejímž posláním je pomoc dětem a jejich rodinám v krizové situaci.

2017/18

Setkání generací

Nově zvolené téma zaměřené na soužití generací si studenti sami zvolili jako téma v současné době aktuální. Lidský věk se prodlužuje a oproti předchozím generacím přibývá v naší populaci počet lidí, kteří se dožívají vysokého věku. Proces stárnutí a stáří je však spojen i s mnoha problémy jako je například osamělost, špatné zdraví nebo chudoba. Zajímalo nás, jak naše společnost pečuje o seniory i jak tato péče funguje v zahraničí. Hlavní snahou bylo alespoň malým dílem přispět k obohacení života seniorů ve vybrané instituci v blízkosti místa naší školy, případně i v některé zahraniční instituci.

Základní cíle projektu pro letošní rok:

•   zjistit, jak naše společnost pečuje o občany v seniorském věku a zda problematika péče o seniory a podpora zajištění důstojného stáří je aktuální i v jiných částech světa

•  osobním aktivním přístupem podpořit sounáležitost mezi generacemi a konkrétními akcemi přispět k obohacení kvality života seniorů

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Alena Kohoutová
alena.kohoutova@adra.cz
+420 607 047 476

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM