Základní škola Újezd u Brna, okres Brno - venkov

Adresa

Školní 284, 664 53, Újezd u Brna

Koordinátorka světové školy

Petra Kořínková

Vedení školy

Vladan Kupsa

Webová stránka

http://zs.ujezdubrna.info/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2015 do roku 2022.

O škole

Naše škola je dlouhodobě zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola (Eco-Schools) a již dvakrát jsme obhájili titul Ekoškola. Od vstupu do tohoto projektu se naše škola hodně změnila a všichni se snažíme být šetrnější k životnímu prostředí. Pro okolní školy organizujeme školní i oblastní kolo soutěže Ekoolympiáda a často se zapojujeme do různých aktivit zaměřených na environmentální výchovu.

Globální témata jsou zahrnuta ve Školním vzdělávacím programu Duhová škola a do výuky jsou zařazována především ve volitelných předmětech ekologický seminář, přírodopisné praktikum a globální výchova. Spolupracujeme s organizacemi, které se zabývají globálně-rozvojovým vzděláváním (NaZemi, ARPOK, Hnutí Nesehnutí). V prostorách školy organizujeme besedy, výukové programy a výstavy, zaměřené na globální témata.

V projektu Světová škola získáváme inspiraci a nové náměty, jak lépe a efektivněji informovat žáky i veřejnost o globálních problémech. Rádi bychom navázali spolupráci se školou v zahraničí, která má podobné zaměření jako naše škola.

2014/2015:

Seznamte se s Fairtrade 

Cílem místní akce bylo zvýšení povědomí veřejnosti o problému zneužívání lidské práce a vykořisťování děti. Akce se uskutečnila v prostorách školy, takže byla zapojena i širší veřejnost. V době konání třídních schůzek žáci prodávali Fairtrade výrobky a připravili ochutnávku spojenou s prezentací jednotlivých produktů. Rádi bychom v budoucnu nastartovali spolupráci s místními obchodníky a navrhli jim možnost komisního prodeje Fairtrade výrobků.

2015/2016:

Seznamte se s Fairtrade 

Naším hlavním cílem bylo zaujmout co nejvíce žáků z místních škol, seznámit je s podstatou spravedlivého obchodu a samozřejmě také prodat ideálně všechny připravené produkty. Akce se účastnilo deset vybraných škol z blízkého okolí. Byl nám vyhrazen speciální prostor, ve kterém vznikl prodejní stánek Fairtrade. Abychom zvýšili zájem, proběhla i ochutnávka fairtradové čokolády, sušenek a nugátů. Žáci ze zapojených škol se vyptávali, jak to celé funguje a kam jdou peníze. Většina z nich před akcí organizaci Fairtrade neznala, takže se dá konstatovat, že naše akce svůj původní cíl splnila.

2016/2017

Ekoolympiáda

Ekoolympiáda byla určena žákům prvního stupně okolních škol. Akce byla zaměřena na prozkoumání přírodovědných a ekologických znalostí dětí. Zúčastnilo se jí 120 soutěžících. Na přípravě se výrazně podíleli žáci 8. a 9. ročníku. Tým Světové školy měl na akci několik stanovišť. Tam se děti dozvídaly informace o potravinách z dovozu. Pro tým světové školy bylo především zajímavé zjišťovat, co dětí vědí a co ne. „Potěšilo mě, že jsem jim to dokázala vysvětlit, bavilo nás to oboustranně,“ uvedla studentka Klára. Děti také skládaly logo biopotravin a povídaly si o ekologickém zemědělství. Poté si samy zkoušely pročíst složení na obalech bonbónů a následně rozhodnout, které si koupí. Podle studentky Markéty byla největší zkušeností a výzvou organizace: „Organizování je hodně těžká věc, měli jsme to vymyšlené, a pak se to zvrtlo – museli jsme vše hodně zrychlit.“ Studenti se se situací vyrovnali velmi dobře. Na akci měla stánek i místní výrobkyně marmelád, která přislíbila další spolupráci. Cílem akce bylo také nalákat učitele okolních škol ke společným projektům. 

2017/18

Akční den       

Od školního roku 2016/2017 se věnujeme podpoře lokálních výrobců potravin a podařilo se nám navázat spolupráci s paní Veronikou Konečnou, která vyrábí domácí marmelády, džemy, sirupy a pečené čaje. Slavila úspěchy i na mezinárodní soutěži ve Velké Británii. Od minulého školního roku jsme rovněž zapojeni i do projektu Menu pro změnu, takže jsme spojili tyto dvě akce dohromady a výsledkem byl Akční den. Pozn. V předchozích letech jsme jako hlavní téma měli výrobky Fairtrade, bohužel ale odezva od lidí nebyla moc pozitivní, proto jsme změnili „zaměření“.

Cíle akce byly dva – vzdělávat a vařit. Osmáci a deváťáci si připravili pro žáky prvního stupně přednášky o sezónních a lokálních potravinách a plýtvání odpady. Třeťáci a čtvrťáci ještě navíc vyráběli etikety na marmelády. Žáci druhého stupně s pomocí paní Konečné vyráběli hruškovou marmeládu, pečený čaj a jablečný sirup. Celá akce byla zábavná. Dokonce se pak ozvalo pár kluků s tím, že „vyrobit marmeládu není vůbec těžký“. Akce měla pokračování ještě v prosinci – výrobky dětí se prodávaly na našem Vánočním jarmarku.

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM