EVANGELICKÁ AKADEMIE PRAHA

Adresa

Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4

Koordinátorka světové školy

Mgr. Jana Rollová

Vedení školy

Mgr. Jitka Jarošová

Webová stránka

www.eapraha.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2016

O škole

Naše škola je výjimečná tím, že je rodinná a jako v každé rodině jsme tolerantní vůči individualitě. Sice jsme parta adolescentů, ale můžeme o sobě říct, že jsme nekonfliktní.

„Nemusíme se přezouvat.“ Ady

„Jsme malá škola s přátelskou atmosférou, krásnou zahradou, ovocnými stromky a zajíci.“ Zdeňka

„Můžeme tu být sami sebou.“ Eliška

S globálními rozvojovými tématy pracujeme během běžné výuky, především pak v předmětu „Alternativa“ (pozn. red. předmět, který je alternativou pro nevěřící žáky k výuce náboženství), kde se zaobíráme různou globální problematikou a diskutujeme tato téma. 

„Součástí naší školní praxe je práce se zdravotně postiženými a s lidmi bez sociálního zázemí.“ Robert

„Před Vánoci pořádáme Multikulturní den.“ Týna

„Účastníme se běhu pro Afriku, podporujeme tak stavbu školy v Africe.“ Pája

Naše škola získala titul „Světová“ ve školním roce 2015/2016. Do projektu jsme se zapojili, protože chceme být občansky aktivní, šířit osvětu a zároveň zviditelnit hodnoty předávané na Evangelické akademii.

„Chceme se více dozvědět o globálních problémech, protože nám nejsou lhostejné.“ Pája

„Chceme pomáhat.“ Ady

„Chceme vědět, že chodíme na dobrou školu, která se o problémy zajímá a chce je řešit.“ Markéta

2015/2016:

téma: Životního prostředí

Studenti EA Praha se rozhodli věnovat tématu životního prostředí. Svůj projekt nazvali „Špaček“ kam s ním, aneb s vajglem do koše. Jejich projekt se věnoval na první pohled poněkud kontroverznímu tématu cigaretových nedopalků. Během školního roku však studenti dokázali, že toto téma do Světové školy právoplatně patří. Cigaretové nedopalky po sobě kuřáci zanechávají prakticky všude. Studenti se rozhodli rozjet informačně vzdělávací akci, s cílem upozornit kuřáky na to, co všechno za sebou v podobě nedopalku nechávají. „Odhozením nedopalku způsobíme ekologickou stopu, jako bychom odhodili na zem třeba lithiovou baterii. Nedopalek se rozkládá 15 let, obsahuje stovky karcinogenních látek, které škodí nejen zdraví lidí, ale poškozují také přírodu. Odhození jediného nedopalku má velké následky na životní prostředí. Je zdrcující (a lze si jen těžko představit), že jich je vyhozeno miliardy tun ročně. Nedopalky tvoří až 2/3 plážového odpadu, tzn., že na každé neudržované pláži najdeme více nedopalků, než jiných odpadků. Další problém je i to, že ptáci, vodní zvěř, drůbež atd. může považovat a často i považuje nedopalky za potravu, která je ovšem pro zvířata nestravitelná.“ říká Jan Lebeda, student EA Praha

Studenti v rámci projektových aktivit vymysleli vlastní venkovní popelníky, které nazvali „vajglovníky“. Sami nakoupili materiál, vymysleli design a sami je poté vyrobili. Na Den Země 2016 uspořádali osvětovou akci pro veřejnost, na které informovali návštěvníky o problematice odhazování nedopalků. Připravili naučnou stezku okolo areálu školy, kterou mohli návštěvníci akce absolvovat a sami si vyzkoušet, kolik toho o vlivu nedopalků na životní prostředí vědí. Studenti během školního roku iniciovali spolupráci s odborem životního prostředí Městské části Praha 4 a do budoucna chtějí tento vztah dále rozvinout.

2016/2017

téma: (NE)Splněná přání

(NE)Splněná přání je projekt, který by nejen studentům, ale i mladým lidem mohl pomoci navázat lepší mezigenerační vztahy právě se seniory. Chtěli bychom se seznámit s několika seniory prostřednictvím domova pro seniory na Hájích a cílem by bylo ukázat vybraným seniorům naší generaci. Pokud by byl klient ochoten s námi spolupracovat dále, ocenili bychom, kdyby klient ukázal jeho dobu nám. Poté bychom mu chtěli udělat radost prostřednictvím překvapení, či přání.
Celý tento projekt bude trvat po dobu několika měsíců. Pravidelně budeme docházet za klientem a budeme se s ním postupně seznamovat a hledat v sobě pochopení. Až klienta dostatečně poznáme, a seznámíme se s jeho
přáním, snažili bychom se přijít na to, proč dochází k nepochopení. Všechna sezení by byla zaznamenávána a poté by se s nimi pracovalo na konci projektu. Přání by bylo uzavření spolupráce s klientem.
Cílem projektu je, jak bylo již zmíněno navázat lepší vztahy mezi generacemi. Dojít ke vzájemnému pochopení a zmenšit mezi-generační odstup ve smyslu toho hledat to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje a úspěšně
uskutečnit klientovo přání. Poznáme to tak, že klient bude spokojen s průběhem volnočasové aktivity.

A jak akce proběhla? 

Na akci se sešli dvě skupiny účastníků - skupina 7 seniorek a 6 studentek EA, do společné práce byl zapojen také pozorovatel z Multikulturního centra, který byl věkem mezi oběma skupinami. Cíl mezigeneračního setkání a spolupráce byl naplněn.

Informace o podobách a způsobech vykořisťování seniorů byly poskytnuty skupinám na předchozích workshopech a ještě jednou byly zopakovány v rámci jednoho stanoviště.

V rámci plnění úkolů na jednotlivých stanovištích si skupiny osvojili další dovednosti a získali informace potřebné k obraně proti nátlakovému jednání.

Ke zpevnění a ujasnění kompetencí došlo také aktivitou, kde si skupinka složená ze studentek a seniorek vytvořila brnění, jímž by vybavila nejen seniora vůči nátlakovému a manipulativnímu jednání.

Zdokumentování akcí je zde: 

 

vym pč.jpg vymýšlení příběhu.jpg 

prezentace plakítu.jpg

_ADS8419.JPG

_ADS8748.JPG

 

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM