MŠ Kamarád Hradec Králové

Adresa

Veverkova 1495, 500 02 Hradec Králové

Koordinátorka světové školy

Marie Pražáková

Vedení školy

dtto

Webová stránka

https://www.mskamaradhk.cz/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2015 do roku 2022.

O škole

Ve vzdělávací program školy je zaměřen na oblast lidských práv, zdravý životní styl, systematicky se ve vzdělávání věnujeme globalizaci a environmentální výchově. Projekt „Zasej si semínko“, provází naší školku na mezinárodní úrovni. V projektu „Příběh jednoho zrnka“ nám upevnil znalosti o zjišťování podmínek pro pěstování obilí, pojmy importu a exportu, spolupráci mezi jednotlivými zeměmi…Vedeme děti ke zvídavosti a vnímavosti světa v širších souvislostech, k harmonii a řádu, k tradicím vlastního národa i jiných kultur (př. Sv. Martin, Májovou veselici, Sv. Lucii, a další), rozvíjení základních lidských hodnot, k pomoci a schopnosti projevovat citlivost, laskavost a schopnost se dělit, k péči o okolní životní prostředí, nebýt lhostejní ve vztahu k přírodě.

Každoročně se v naší MŠ Kamarád věnujeme rozšiřování povědomí o dětech a kultuře z jiných zemí, podpoře vzdělání a humanitě. Program vzdělávání obsahuje téma Slabikář dětských práv, jež ne všude bývá naplňován. Minulý rok MŠ Kamarád se svými dětmi a nadací p. Pergla One More Day for Children uspořádala sbírku školních potřeb pro africké děti, která měla posloužit právě k podpoře vzdělanosti. K tématu děti se svými rodiči vyráběli černošské panenky, jež také posloužily k humanitární pomoci pro dětský domov v Keni.  Rodiny dětí se zapojily do pletení čtverců pro Afriku a vyrobené čtverce již slouží potřebným http://knitasquare.com/sites/default/files/2016%20August.pdf   jsme uvedeni jako Kindergarten friends - Materska skola Hradec Králové. Společně jsme slavili Den Afrického dítěte.

Chtěli bychom ukázat i ostatním, že obsah našeho ŠVP PV odpovídá tématům a standardům Světové školy, námětům globálního rozvoje vzdělanosti. Naše škola chápe cíle komplexně, věnuje se rozvoji lidských hodnot. Získání certifikátu vnímáme jako prestižní ocenění zavazující a motivující k rozvíjení výše uvedených aktivit a jako značku, která nám pomůže získávat ke spolupráci další partnery.

2014/2015:

Udělejme hezčí svět

Cílem akce pro veřejnost bylo zvýšit zájem o problémy civilizace a jejího vztahu k přírodě, informovat účastníky o živočiších a rostlinách, které nás obklopují, a motivovat je ke snaze zlepšovat životní prostředí. Poznávat hodnotu lidské práce. Prostřednictvím boty „Cesťačky Hradečačky“ se děti seznamovaly se světem, zabývaly se problémy civilizace, prioritně v sounáležitosti s přírodou. Při cestování po světě jsme se zajímali i o vztahy mezi živočichy a rostlinstvem, poznávali rozmanité druhy ptactva. Pro nestěhovavé ptáky vyrobili rodiče s dětmi budky, jež společně nainstalovali v městském parku. Toto téma bylo pro nás všechny velmi instruktivní.  Záměrem je aby se v parku začaly usazovat „ptačí rodinky“. Jedním z cílů akce je prohlubovat zodpovědné chování, které vede k zvnitřnění závazku péče o ptactvo a rostliny v našem okolí. Pod záštitou Českého svazu ochránců přírody jsme realizovali kampaň „Ukliďme svět“ (Clean Up the World!). Staré boty osázené květinami zdobí park a dělají radost jeho návštěvníkům.

Děti zpracovávaly také vlastní design bot. Pro studenty VŠ oboru textilní tvorba se návrhy staly námětem na výrobu látek, z ní6 budou do MŠ ušité molitanové kostky.

2015/2016:

Na křídlech ptáků

Cílem místní akce bylo na modelové krajině ukázat v malém měřítku vztahy v živočišné říši, ukázat možnosti ke změnám v prostředí, dle uvážení se na změnách podílet a být jejich součástí. Začít od lokálních změn s přechodem ke světovým, „myslet globálně, jednat lokálně“. Zvýšit zájem o civilizační otázky, motivovat ke snaze o lepší životní prostředí.

Při virtuálním cestování s „Cesťačkou Hradečačkou“ po světě jsme nacházeli informace o stěhování ptactva na zimu, rozmanitosti v druzích ptáků. Prakticky se děti zapojují do péče o nainstalované ptačí budky. V rámci projektu probíhá několikrát v roce návštěva záchranné stanice v Jaroměři. Před návštěvou shromažďujeme potravu pro handicapovaná zvířata ve stanici. Naše škola adoptovala straku obecnou. V zimním období realizujeme projekt „Naplňme zvířátkům misky“. V areálu školy pečujeme o křepelky a zlaté bažanty, péči soustředíme na handicapovaného bažanta modrého ušatého. Navázali jsme spolupráci s Přírodovědnou fakultou v Praze a v následujícím roce budeme mít možnost reálně sledovat život v ptačí budce:  on-line přenos z budek. Vyvrcholením projektu byla slavnostní vernisáž v městské knihovně s doprovodným kulturním programem a hojnou návštěvností široké veřejnosti.     

2016/2017  

Voda a její podoby

Letos se škola celý rok věnovala tématu vody. Děti se především naučily vnímat vodu jako hodnotu, nikoliv jako samozřejmost. Místní akce se konala v blízkosti řeky Labe. Škola na akci spolupracovala s Jednotkou požární ochrany HK, která nabídla ukázku techniky a vodní hrátky pro děti. Dále měl na akci stánek projekt Cepík (Centrum podpory zdraví), který ukazoval význam vody pro lidské tělo. Akce byla zahájena připraveným tanečním vystoupením dětí. Dále zde s písněmi s vodní tématikou vystoupil pěvecký sbor Mirtili, který funguje pod střední pedagogickou školou v Hradci Králové. Propagační materiály a informace o vodě ve městě dodala Veolie. V prostoru byly rozmístěny plakáty o vodě, na kterých děti pracovaly v průběhu roku. Děti ukázali svému okolí, na čem celý rok pracovaly, a tak demonstrovat, že nejsou na globální témata příliš malé.

2017/18

Nadechnu se a…

Cílem závěrečné akce pro veřejnost bylo seznámit zábavnou formou přátele MŠ Hrubínova s tématem projektu Vzduch. Naše MŠ pojala toto téma tak, aby ho mohly pochopit i ty nejmenší děti předškolního věku. Proto se závěrečná akce zaměřila na to, jak je vzduch pro člověka přínosný a jak ho můžeme chránit, že ho potřebují lidé z celé planety atd. Byla uspořádána koloběžkiáda pro rodiče s dětmi, kde jsme si řekli, jak je pro nás důležitý pohyb na vzduchu a naopak to, že nejedeme autem, ale na koloběžce je přínosné pro čistotu ovzduší. Další cíle jsme naplňovali během celé akce díky několika stanovištím s krátkými zajímavostmi o vzduchu. Těmto tématům se paní učitelky a dětmi věnovaly v MŠ po celý rok a vyzkoušely si tak spousty pokusů k tématu. Projekt Vzduch nám obohatilo environmentální výchovu v MŠ.

 

 

2018/19

TAJEMSTVÍ STROMŮ

Cílem závěrečné akce pro veřejnost bylo seznámit zábavnou formou přátele MŠ Kamarád s tématem projektu Tajemství stromů. Naše MŠ pojala toto téma tak, aby ho mohly pochopit i ty nejmenší děti předškolního věku. Proto se závěrečná akce zaměřila na to, jak jsou stromy pro člověka přínosné a jak je můžeme chránit, že je potřebují lidé z celé planety, co jsou to pomyslné “plíce světa” atd. Byla uspořádána akce v Jiráskových sadech v Hradci Králové pro rodiče s dětmi, kde děti společně s paní učitelkou Danielou Dvořákovou zatančily a zazpívaly. V rámci několika stanovišť se zajímavými úkoly pro děti se návštěvníci akce mohli dozvědět spoustu zajímavostí o stromech zdejších i cizokrajných. Na akci bylo například i velmi oblíbené tvořivé stanoviště, kde děti ekologicky malovaly blátem. Díky spolupráci s LESOŠKOLKAMI Rosice nad Labem, jsme mohli na akci rozdávat mladé stromečky, které si návštěvníci odnesli domů, a děti dostaly za úkol stromky vysadit na svých zahradách. Tématu se paní učitelky a dětmi věnovaly v MŠ po celý rok a vyzkoušely si tak spousty pokusů k tématu. Projekt Tajemství stromů nám obohatilo environmentální výchovu v MŠ.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM