1st International School Of Ostrava

Adresa

Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava

Koordinátorka světové školy

Ing. Robert Michalík

Vedení školy

Mgr. Ivo Helebrant

Webová stránka

www.is-ostrava.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2009 do roku 2022.

O škole

Naše gymnázium spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem. To znamená, že žáci jsou vedeni k získání znalostí, jejich aplikaci do souvislostí a použití v reálném životě. Rozvíjíme jejich měkké dovednosti a připravujeme na život ve 21. století. A práce s GRV a aktivita žáků, učitelů i rodičů je v tomto ohledu důležitým prvkem filozofie a koncepce školy.

 V hodinách různých předmětů a propojeně pracujeme s tématy rozvíjejícími základní myšlenky GRV a podporujícími aktivní práci žáků – lidská práva, životní prostředí, multikulturní výchova, globální svět a lokální možnosti, komunitně prospěšné projekty na podporu aktivního občanství. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi Člověk v tísni, Na Zemi, Arpok, Amnesty International, s lokálními institucemi, jsme zapojeni do mezinárodních i národních aktivit a projektů podporující tuto tématiku (Erasmus+, Aces, Emise). Vedeme žáky k aktivnímu zapojení také nabídkou školních klubů jako jsou Active Citizens nebo ISOMUN (Model United Nations Club). Žákům nabízíme zapojení do programu Mezinárodí cena vévody z Edinburghu, jehož jedna část je věnována dobrovolnictví a žáci se i takto mohou vyjádit a pracovat na sobě v oblastech podpory druhých. Již několik let také pracujeme s metodikou a projektem La Ngonpo, který je kpmplexním souborem a možností zapojení školy do GRV.

Na základě tohoto výčtu vidíme získání titulu Světová škola jako logickým vyústěním intenzivní práce školy v oblasti GRV, které se samozřejmě ve stejně kvalitní míře hodláme věnovat i dále.

2014/2015:

téma:

Projekt globálního rozvojového vzdělávání La Ngonpo – absolvování a práce s projektem La Ngonpo v jeho plné míře. Všechny moduly, online propojení s partnerskými školami v ČR, Nepálu i Indii.  V projektu pracovala celá jedna třída v počtu 12 žáků.

Jedinečnost tohoto programu tkví v originální metodice, která zahrnuje podrobné plány 24 vyučovacích hodin pokrývajících 6 témat (např. krása, voda, migrace) použitelných v různých předmětech (např. v angličtině, občanské výchově, zeměpise, výtvarné výchově i v matematice), a v možnosti internetového partnerství se školami v zahraničí. 

 

2015/2016:

téma: problematika ovzduší v Ostravě

Na základě dlouhodobých problémů se stavem ovzduší v Ostravě se žáci rozhodli připravit preventivní a osvětový program zaměřující se především na špatnou situaci lokálních topenišť. Připravili si interaktivní program pro žáky základních škol, ve které zábavnou a zároveň poučnou formou poukazují na příčiny špatného stavu ovzduší ve vybraných lokalitách města a na možnosti osvěty na veřejnosti.

Shodou okolností tento koncept přesně zapadal do již probíhajícího krajského environmentální projektu EMISE, který vznikl na Slezském gymnáziu v Opavě a tak se naše skupinka svým záměrem a projektovým obsahem zfúzovala do větší skupiny účastníků emisního projektu.

 

2016/2017:

téma: projekt EMISE

V tomto školním roce jsme již naplno plnili cíle projektu EMISE – osvěta žáků základních škol a pochůzky emisarů ve vybraných lokalitách Ostravy a přímá komunikace s vlastníky problémových obydlí.

Žáci byli díky zapojení do Emise proškoleni, jak mají v těchto situacích vystupovat, jaká mají práva, jak upozornit na danou problematiku. Zároveň zorganozovali workshop pro žáky partnerské základní školy v Klimkovicích, kteří jsou v projektu také zapojeni. Dále se zúčastnili několika tematických exkurzí zaměřených na danou problematiku, pracují ve škole s meteostanicí a sdílejí výsledky měření se všemi partnerskými školami v projektu.

http://emise.slezgymopava.cz/web/

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM