ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. V. SLÁDKA ZBIROH

Adresa

Muchova 554, 33808 Zbiroh

Koordinátorka světové školy

Mgr. Ing. Andrea Tláskalová, tel: ,

Vedení školy

Mgr. Květuše Horáková, tel: ,

Webová stránka

www.zszbiroh.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2015 do roku 2022.

O škole

Prioritou ZŠ Zbiroh ve výchově a vzdělávání je všestranný harmonický rozvoj osobnosti žáků, snaha více zapojit občany, rodiče žáků i samotné žáky do běžného chodu školy se stala součástí naší práce. Naše škola je výrazně přírodovědně orientovaná a dlouhodobě spolupracujeme se středisky ekologické výchovy i dalšími organizacemi. V programu Ekoškola jsme zapojeni od roku 2008 a od té doby se nám daří pravidelně obhajovat tento mezinárodní titul.

Výuka globálního rozvojového vzdělávání na naší škole probíhá především v rámci propojení s průřezovými tématy, s interkulturním vzděláváním, environmentální výchovou, výchovou k lidským právům, výchovou k občanství a dalšími oblastmi vzdělávání. Spolupracujeme s Člověkem v tísni v programu JSNŠ a každoročně s žáky kupujeme Skutečný dárek. Už osmý rok podporujeme záchranné programy v rámci kampaně EAZA, kdy v ZOO Plzeň naši žáci v rámci akce MAY DAY prodávají výrobky (které samostatně připravili) a výtěžek vždy darují Záchranné stanici Talarak na Filipínách.

Zapojením do programu Světová škola usilujeme o zlepšení výuky globálního rozvojového vzdělávání na naší škole a sjednocení jednotlivých akcí pod hlavičkou tohoto projektu. Zároveň usilujeme o posun v našich aktivitách více do hloubky a pokrytí širší škály témat, které do oblasti GRV spadají.

2014/2015:

Problematika původu potravin ve spojení s právy zvířat

Žáci ZŠ Zbiroh se rozhodli skrze osvětové akce ovlivnit chování svých spolužáků, učitelů, zaměstnanců školy i spoluobčanů, a to především v oblastech: problematiky palmového oleje, chovu hospodářských zvířat v klecích a plýtvání potravinami.

V rámci školy žáci uskutečnili osvětovou kampaň zaměřenou na problematiku značení potravin právě v souvislosti s právy zvířat a životním prostředím. Žáci zjišťovali, jaký je původ potravin, které konzumujeme, jak dlouho a kudy k nám cestují nebo jaké je značení podmínek chovu u živočišných produktů. Na základě zjištěných informací žáci vyrobili desítky naučných plakátů o této problematice, z nichž bylo 15 plakátů vybráno a vystaveno ve výkladních skříních místních obchodníků ve Zbirohu. Zástupci studentského týmu Světové školy pak prezentovali své téma a s ním spojenou problematiku veřejnosti na akci MAY DAY v plzeňské zoologické zahradě, kde měli informační stánek. Zbirožské veřejnosti pak vlastní aktivity prezentovali na závěrečné akci v místním kině. Mimo jiné byly přečteny reakce výrobců potravin a cukrovinek na dopisy, které jim byly zaslány žáky ze zbirožské školy ohledně používání palmového oleje v jejich výrobcích. Citace z dopisů od marketingového manažera jednoho z výrobců cukrovinek pro zbirožské žáky: „Milí studenti, moc mě těší vaše iniciativa. Když vidím tak zapálené mladé lidi, říkám si, že to s naší Českou republikou není ještě tak špatné. Smekám před vámi.

2015/2016:

Fair trade

Ve školním roce 2015/2016 žáci pokračovali v tématu Problematika původu potravin ve spojení s právy zvířat, zaměřili se však více Fair trade. Škola se zapojila do iniciativy Férová snídaně na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů. Ve spolupráci s městem a s dalšími organizacemi škola uspořádala Férovou snídani na zbirožském náměstí.  Rodiče, ale i další spoluobčané si na naše aktivity zvykli a ochotně nám s aktivitami pomáhají. „Přímo na Férové snídani mi řekla babička členky organizačního týmu, že je moc dobře, že děti k ochraně přírody a problémům světa vedeme. Slyšeli to návštěvníci, kteří mají u Zbirohu chatu a také nás moc chválili. Přinášíme nová témata nejen mezi žáky, ale i mezi spoluobčany.“ říká školní koordinátorka projektu, paní Andrea Tláskalová.

2016/2017:

Důstojná práce

7. října si žáci v ZŠ J. V. Sládka Zbiroh připomněli Světový den důstojné práce. Zaměřili se na férové podmínky výrobců bot ve světě. Podmínky výrobců bot v Bangladéši jim přiblížila Výstava na stromech od společnosti Na Zemi, kterou žáci instalovali na náměstí. Do školy si přinesli svou oblíbenou botu, kterou namalovali a připsali vzkaz lidem, kteří ji vyrobili. Žáci si uvědomili, že za jejich pohodlím je spousta práce a výrobcům děkovali a přáli dobré pracovní podmínky. Obrázky žáci Ekotýmu také umístili na stromy na náměstí a žáci 2. - 3. ročníku uspořádali výstavu pomalovaných bot i ve vchodu do městského úřadu. Týden globálního vzdělávání jsme zahájili pokračováním výtvarných prací, tentokrát oblíbeného oblečení. Na okolní školy jsme poslali nabídku na zapojení do výtvarné soutěže.

 

2018/19

Ekoshow

Cílem akce bylo informovat spoluobčany o problémech, které se týkají životního prostředí, především ochrany živočichů.

Žáci se během školního roku věnovali pomáhání a spolupráci s organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Na Ekoshow představili spoluobčanům jednotlivé záchranné programy a osoby, které je vedou.

Všichni žáci a učitelé se během roku zapojili do tradičního Vánočního bazárku – výtěžek byl rozdělen mezi záchranné programy a Skutečné dárky Člověka v tísni. Dále žáci z Ekotýmu připravili pro všechny spolužáky projektový den a stanoviště na školní zahradě. Místní kino zapůjčil MěU. Na Ekoshow přijeli a ocenění od žáků převzali: Hana Svobodová, která chrání mořské želvy, Jiřina Pešová a Klára Stuchlová ze ZOO Plzeň, Helena Kecová z Útulku pro psy Němčovice a Pavel Moulis ze Záchranné stanice živočichů v Rokycanech.

Tento projekt vzbudil velký zájem u všech dětí ve škole, ale i u našich spoluobčanů, kteří ocenili, že se seznámili s konkrétními lidmi, kterým pomáháme, a bylo to pro ně hodně důležité. 

Stali jsme se součástí pořadu Nedej se! https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/419235100161009-sance-pro-morske-zelvy/

2019/20

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA A BAZÁREK pro Austrálii

Žákům a zaměstnancům naší školy nebyla lhostejná situace v Austrálii, a tak se rozhodli podpořit sbírku pražské ZOO. Celý týden se seznamovali se situací a malovali obrázky, které vystavili  ve škole i v Městské knihovně Dr. Josefa Palivce Zbiroh. Žáci, rodiče a spoluobčané, kteří s námi chtěli přispět, darovali hezké, ale pro vás už nepotřebné hračky, knížky, dárečky na bazárek, případně rovnou hotovost. Na charitativní výstavu a bazárek přispěli obrázky, dárečky i přímo hotovostí naši žáci, rodiče, učitelé i další zaměstnanci školy a v Městské knihovně Dr. Josefa Palivce Zbiroh i další spoluobčané. 
Informace ZOO Praha: Všechny takto získané prostředky budou využity v souladu s účelem sbírky, tedy na ochranu přírody a ohrožených druhů živočichů. Smluvně podložené rozdělování peněz ve spolupráci s australskými kolegy již započalo. Využity budou nejprve na urgentní veterinární a další péči, posléze i na rehabilitaci zvířat, terénní aktivity a výzkum.

Na konto "Pomáháme jim přežít" ZOO Praha Číslo účtu: ‪43-6804660247/0100, variabilní symbol: 12020, poznámka pro příjemce: Austrálie - odesíláme úžasnou částku 13000,-!

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Alena Kohoutová
alena.kohoutova@adra.cz
+420 607 047 476

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM