Základní škola a mateřská škola Lobodice

Adresa

751 01 Lobodice 39

Koordinátorka světové školy

Mgr. Jana Blažková

Vedení školy

Mgr. Jana Blažková

Webová stránka

www.zs.lobodice.cz

Certifikát

Škola získala titul Světová škola v roce 2015 do roku 2017. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2022.

O škole

Jsme venkovská malotřídka pro šikovné děti, která se tematikou globálního rozvojového vzdělávání zabývá již řadu let.

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní rok 2016/2017

Maminko, babičko, zvu Tě

Z důvodů nepříznivého počasí se akce konala v prostorách školy a do její přípravy se velmi aktivně zapojili samotní žáci, pedagogové, ale i někteří rodiče. Odpoledne se zúčastnili nejen rodiče, ale i širší rodiny a veřejnost spjatá se školou. Během komponovaného programu vystoupili žáci s mini divadelní pohádkou „Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort“, poté společně zarecitovali a zazpívali několik básniček a písniček o ovoci a zelenině.  Během odpoledne mohli účastníci ochutnat řadu kulinářských receptů neuvěřitelně lákavě ozdobených a servírovaných. Vše bylo vyrobené z dostupných, lokálních potravin. Mezi těmito jídly byly např. buchty, koláče, sušenky, pomazánky, zelenina, ovoce a mnoho dalšího. Pro každého byla také dostupná ve škole vyrobená „Docela malá kuchařka pro radost“ a podávala se rovněž káva a čaj. Na akci nechyběli ani informační plakáty s logem Světové školy, ve kterých se mohli účastníci dovědět o problematice lokálních potravin.

Tato škola se během školního roku zapojila rovněž do projektu „Menu pro změnu“, kdy žáci postupně objevovali a sledovali možnosti změny jídelníčku ve školní jídelně, aby se nemuselo vyhazovat tolik potravin. Žáci se podíleli již druhým rokem na vypracovávání jídelníčku, také po konzultaci s odborníky.

V rámci odpoledního kroužku vaření se pak žáci učili vařit, kdy k tomu využívali lokální potraviny, které jsou kvůli svým vzhledovým parametrům neprodejné (např. nestejně velká zeleniny apod.). 

V rámci rozhovorů s žáky na akci samotné bylo zjištěno, že si žáci pamatují informace o zásadách zdravého stravování, lokálních potravinách, ale i plýtvání potravinami.

 

Školní rok 2015/2016

Zahradní jarmark

Zahradní jarmark se uskutečnil v sobotu 7. května 2016. Jeho cílem bylo upozornit veřejnost na plýtvání potravinami. Škola tak navázala na tradici zahradních jarmarků a tématu plýtvání potravinami. 

Hlavní akcí, na kterou se žáci soustředili, byla akce s názvem „ Maminko, babičko, zvu Tě“. Žáci vystoupili s pohádkou „Jídlo nad zlato“. Poté společně zazpívali několik písniček o zelenině. Během samotného dopoledne a odpoledne mohli účastníci ochutnat různé pomazánky a tradiční jídla z běžně dostupných a levných surovin - recepty na tato a další jídla byly uvedeny v „Docela malé kuchařce pro radost“, kterou si mohl každý z účastníků odnést. Žáci upekli pro své nejbližší perníková srdce, která jednoduše sami vyzdobili. Podávala se káva a čaj z produkce Fair Trade. Do jejího prodeje se aktivně zapojil i starosta obce Lobodice. Nechyběli ani informační plakáty s logem Světové školy, ve kterých se mohli účastníci dočíst o plýtvání potravinami a jeho dopadech a také o principech férového obchodu Fairtrade. S technickým zajištěním akce pomohli i místní hasiči, kteří poskytli lavičky k sezení. Do přípravy akce se žáci aktivně zapojili. Akce se zúčastnili nejen rodiče, ale i kolemjdoucí. Během školního roku se také škola zapojila do projektu „Menu pro změnu“. Žáci během školního roku sledovali množství zbytků ve školní jídelně v závislosti na jídelníčku. Následně zvažovali, jak by se dalo množství zbytků snížit. Dohodli se, že si samy řeknou, jak velkou porci jídla na oběd chtějí a případně si budou přidávat. Žáci si vypracovali vlastní jídelníček oblíbených jídel, která vyhovují i pravidlům zdravé výživy. Žáci sami hlídali, aby někdo neodnášel zbytky jídla. V rámci roku byla také uspořádaná soutěž „O lobockó bochétku“, kdy ženy z Lobodic pekly koláče podle osvědčených receptů. V rámci školního kroužku vaření žáci zpracovávali produkty, které v prodejnách nepřijali, protože mají nevyhovující vzhled, např. křivé mrkve. Na škole proběhly také dva tematické dny - Vietnamský den a Den Země a dva výukové programy zaměřené na životní prostředí a setkání se s odlišnostmi a různorodostí. Žáci si také v rámci programu Hořká chuť čokolády osvěžili principy férového obchodu a zopakovali si cestu kakaových bobů do čokoládoven. Škola se také zapojila do projektu „Litter Less“ zaměřeného na snižování množství produkovaných odpadů. Díky spolupráci se starostou Lobodic došlo ke zjištění, že se odpady ve vesnici snižují. V rámci rozhovorů s žáky bylo zjištěno, že si žáci pamatují informace o plýtvání jídlem, které se během celého roku postupně dozvídali a také, že sami žáci navrhli opatření pro snížení plýtvání potravinami ve školní jídelně.

 

Školní rok 2014/2015

Lokální versus globální potraviny


Ve školním roce 2014/2015 se škola věnovala tématu dopadu dovozu potravin – lokální versus globální potraviny a recyklaci odpadu. Výtěžek akce byl použit na rozvojové projekty na Haiti, které realizuje Arcidiecézní charita Olomouc.

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM