Gymnázium, Kojetín

Adresa

752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Koordinátorka světové školy

Mgr. Dana Dýmalová

Vedení školy

Mgr. Květoslava Švédová

Webová stránka

http://www.gkj.cz

Certifikát

Škola získala titul Světová škola v roce 2017 do roku 2019. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2024.

O škole

Naše gymnázium je středně velkou školou, na níž může studovat maximálně 360 žáků. Vzhledem ke kapacitě školy se můžeme nadstandardně věnovat výjimečným talentům, jsme schopni lépe podchytit studijní i osobní problémy žáků a nabídnout jim včas pomocnou ruku. Individuální přístup školy k žákům je samozřejmostí. Snáze se také organizují společné akce (např. i s tématikou GRV). Naše škola je moderní, s výborným technickým vybavením a studenti se v ní cítí dobře.

Globální témata zařazujeme průřezově do většiny předmětů. Pořádáme pro studenty besedy a projektové dny s tématikou EVVO a GRV. Projektové dny jsou vždy plné poučení, zábavy a soutěžního ducha a u studentů mají pozitivní ohlas. Od roku 2004 máme také v adopci dvě děti z Guinei.

Titul Světová škola bychom brali jako další povzbuzení do práce v oblasti EVVO a GRV. Pro naše studenty organizujeme spoustu aktivit a tímto projektem by naše akce získaly hlubší smysl. Samozřejmě očekáváme nové podněty a zkušenosti.

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní rok 2021/22

Odpovědná spotřeba a odpady

Cílem letošních aktivit bylo změnit postoj žáků i veřejnosti vůči nadměrné spotřebě a motivovat k odpovědnosti k přírodě i lidem. Během celého roku se uskutečnily následující akce. 

 • Výstava na stromech o pěstování bavlny a fairtrade
 • Sběr papíru na podporu organizace NEPZ (Prales dětem) – fotopast na Slovensku monitorující šelmy + 8 ptačích budek pro sýkorky k instalaci v Kojetíně a okolí
 • Exkurze do třídírny odpadů a na skládku ve Frýdku-Místku
 • Lekce o klimatické změně a módním průmyslu a beseda s odborníky na módní průmysl a vliv na klimatické změny 
 • Burza nepotřebných deskových her, hraček, knih a školních potřeb – výtěžek na podporu projektů Člověka v tísni v chudých oblastech světa (Skutečný dárek), věnování zbylých věcí z burzy Charitě Kojetín
 • Fairtrade výrobky a přání jako vánoční dárek osamělým seniorům v Kojetíně, spolupráce s Centrem sociálních služeb Kojetín
 • Prodej výrobků z Keni - kávu, čaj, náramky, náušnice, hrošíky a tašky nám zprostředkovala organizace Centrum Narovinu, která na východě Keni u jezera Ukerewe podporuje komunitní centrum Rusinga Island; podařilo se prodat téměř všechno, výtěžek z prodeje poputuje právě do komunitního centra v Keni.
 • Víkendový seminář k Fairtradové škole (25. – 26. 2.) – 5 studentů (V4, V5)
 • Finanční a materiální sbírka pro Ukrajinu – spolupráce s Českým červeným křížem Olomouc (materiální sbírka) a s nemocnicí v Termopil na západě Ukrajiny (léky)
 • Vážení odpadků ve třídách (v každé třídě 5x během 1 měsíce), vyhodnocení nejlepších tříd v třízení a podle množství odpadu (únor – březen)
 • Peer to peer - seznamování žáků gymnázia s tématy týkajícími se odpovědné spotřeby a fairtrade

·       Soutěž v mikroregionu Střední Haná-příprava 16 zastavení na zajímavých místech mikroregionu s informacemi vázanými k místu a ke klimatickým změnám, odpovědné spotřebě a odpadům; podpořeno i z miniprojektů Člověka v tísni; pro všechny zájemce z řad veřejnosti (15. 6. - 30. 9.)

 

A jak akci hodnotí žáci?

H. N. (sexta) – „Myslím si, že se akce velice podařila. Podařilo se nám odprezentovat několik prezentací a tím vzdělat veřejnost o problematice s odpady.“

S. N. (sexta) - „Povedlo se nám vše, o co jsme se pokusili. Nic bych neměnila a už vůbec ne tým – právě díky vzájemné spolupráci jsme byli úspěšní.“

 

Školní rok 2020/21

V ohrožení

Cílem akcí, které probíhaly od dubna do června 2021, bylo informovat žáky i veřejnost o ohrožených živočiších u nás a ve světě, finančně podpořit 3 organizace věnující se ohroženým zvířatům ve světě (https://www.morskezelvy.cz,https://www.zoozlin.eu/4nature/) a v českých záchranných stanicích (https://www.zvirevnouzi.cz). Žáci zpracovávali prezentace o ohrožených zvířatech v Česku nebo ve světě či o projektech ZOO na ochranu ohrožených zvířat. V rámci sportovní výzvy žáci také běhali a sbírali odpadky. Byla uspořádána celoměsíční cyklistická výzva v rámci celé školy – za každé 2 ujeté kilometry se načítala 1 Kč pro projekt 4NATURE organizovaný ZOO Zlín; celkem žáci a učitelé ujeli 5448 km. Ve dnech 1. – 10. 6. proběhla aukce háčkovaných zvířátek, které vyráběli členové týmu. Výtěžek byl rozdělen na pomoc českým záchranným stanicím, organizaci starající se o mořské želvy na Borneu a adopcí ohroženého zvířete chovaného v ZOO. Všechny informace o ohrožených zvířatech, které žáci dali dohromady z několika zdrojů, pak zpracovali do výstavy pod širým nebem, která byla vystavena v červnu kolem rybníka Na Hrázi v Kojetíně. 

 

A jak akci hodnotí žáci?

J. O. (3. ročník) – „Projekt hodnotím pozitivně. Podařilo se rozšířit povědomí o tomto problému. Věřím, že v příštím roce půjde tuto akci provádět ve škole.“

E. H. (1. ročník) – „Velmi zajímavé a motivující. Ale kdybychom byli ve škole, bylo by to lepší. Ale jinak moc pěkné.“

 

Školní rok 2019/20

Fairtrade a tropické deštné lesy

Začali jsme s představováním našeho projektu veřejnosti při Dnech otevřených dveří 30. 11. a 18. 1. Měli jsme vyčleněnou jednu třídu, kde jsme umístili výstavy Příběh banánu a Plné ruce práce o férových banánech a kávě. Také jsme měli připravenou ochutnávku fairtradového zboží (káva, čaj, kakao, čokolády, oříšky, batátové chipsy). Díky pandemii COVID-19 jsme byli nuceni původně plánované akce přizpůsobit situaci. Dne 16. 5. jsme někteří snídali férově doma (karanténa) v rámci iniciativy Férová snídaně. Na konci září 2020 jsme s týmem Světové školy uspořádali celoškolní soutěž o fairtrade čokolády. Vždy o velké přestávce po dobu čtyř dnů dostala každá třída zadání a jednotlivci pak úkoly plnili a načítali se jim body za správná řešení (určování pravdy a nepravdy o banánech a kávě, luštění osmisměrky o tropických deštných lesích, test o Fairtrade, kreslení společného loga školy a Fairtrade). V hodině angličtiny pak slyšeli video o pěstování kakaa v tropických deštných lesích v Sierra Leone, pak odpovídali na otázky týkající se informací z videa. Všechna body se sečetly a férovou čokoládu si odnesl z každé třídy ten nejlepší.

Rok 2018/2019

Keňa

Cílem celoročního projektu bylo jednak seznámit žáky školy a veřejnost s Keňou, dále pak s neziskovou organizací Centrum Narovinu, která podporuje děti v Keni a místní komunitu Ostrova Naděje. Chtěli jsme přispět na jejich činnost a pomoct dětem v Keni. Naše cíle se nám podařilo naplnit, byly uspořádány dvě výstavy (Kojetín, Přerov), kde jsme informovali i o činnosti Centra Narovinu, propagovali jsme CN i na dnech otevřených dveří. Celý školní rok jsme sbírali hliníkové plechovky, výtěžek jsme poslali CN, aby mohli podporovat děti přímo v Keni. 

A co si o akci myslí studenti?

Lucie (septima): Projekt pro mě znamenal hodně práce navíc v našem volném čase, ale také radost, že můžeme pomoci.

Josef (septima): Práce na projektu byla náročná, ale dokázali jsme uspořádat velký celoroční projekt, za který se nemusíme stydět.

Filip (kvinta): Mně se líbilo prezentovat před třídami téma historie Keni. Mohl jsem si tak na krátkou chvíli vyzkoušet práci učitele, což bych v budoucnu asi rád dělal.

Rok 2017/2018

Ukrajina a my

Chtěli jsme seznámit studenty a veřejnost s Ukrajinou, jejich tradicemi, zvyky, gastronomií, památkami, městy, rekordy, ale také problémy s chudobou a stále probíhajícím konfliktem. Na tato témata jsme uspořádali besedu a připravili výstavu. 

Součástí našeho snažení bylo také zorganizovat charitativní akci. Sbírali jsme papír a výtěžek věnovali organizaci Adra Havířov na podporu chudých dětí základních škol v Mukačevu. Potřebným jsme tak přispěli na obědy ve školní jídelně. Nasbírali jsme přes 4 tuny papíru a výtěžek činil 5 420 Kč.

Rok 2016/2017

Kambodža

Gymnazisté si za své téma vybrali Kambodžu, neboť jsou s tímto tématem osobně spjati. Jejich školu navštěvuje rodilá Kambodžanka. Cílem místní akce bylo vzbudit zájem o tuto chudou zemi a životní podmínky místních lidí nejen mezi studenty, ale i veřejností. Ve Vzdělávacím a informačním centru v Kojetíně byla uspořádána měsíční výstava fotografií o pracovních podmínkách žen v kambodžských textilních továrnách a návštěvníci mohli zhlédnout také fotografie zachycující historii a kulturu Kambodži. Při této příležitosti byla oslovena veřejnost, aby se zapojila do sbírky oblečení pro sirotčinec v Kambodži. V průběhu projektu navázalo gymnázium blízkou spolupráci s neziskovou organizací SOS Kambodža, která tento sirotčinec podporuje a díky ní se charitativní sbírka dostane k potřebným dětem.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM