Gymnázium, Kojetín

Adresa

752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Koordinátorka světové školy

Mgr. Dana Dýmalová

Vedení školy

Mgr. Květoslava Švédová

Webová stránka

http://www.gkj.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2017 do roku 2024.

O škole

Naše gymnázium je středně velkou školou, na níž může studovat maximálně 360 žáků. Vzhledem ke kapacitě školy se můžeme nadstandardně věnovat výjimečným talentům, jsme schopni lépe podchytit studijní i osobní problémy žáků a nabídnout jim včas pomocnou ruku. Individuální přístup školy k žákům je samozřejmostí. Snáze se také organizují společné akce (např. i s tématikou GRV). Naše škola je moderní, s výborným technickým vybavením a studenti se v ní cítí dobře.

Globální témata zařazujeme průřezově do většiny předmětů. Pořádáme pro studenty besedy a projektové dny s tématikou EVVO a GRV. Projektové dny jsou vždy plné poučení, zábavy a soutěžního ducha a u studentů mají pozitivní ohlas. Od roku 2004 máme také v adopci dvě děti z Guinei.

Titul Světová škola bychom brali jako další povzbuzení do práce v oblasti EVVO a GRV. Pro naše studenty organizujeme spoustu aktivit a tímto projektem by naše akce získaly hlubší smysl. Samozřejmě očekáváme nové podněty a zkušenosti.

 

 

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Rok 2018/2019

Keňa

Cílem celoročního projektu bylo jednak seznámit žáky školy a veřejnost s Keňou, dále pak s neziskovou organizací Centrum Narovinu, která podporuje děti v Keni a místní komunitu Ostrova Naděje. Chtěli jsme přispět na jejich činnost a pomoct dětem v Keni. Naše cíle se nám podařilo naplnit, byly uspořádány dvě výstavy (Kojetín, Přerov), kde jsme informovali i o činnosti Centra Narovinu, propagovali jsme CN i na dnech otevřených dveří. Celý školní rok jsme sbírali hliníkové plechovky, výtěžek jsme poslali CN, aby mohli podporovat děti přímo v Keni. 

A co si o akci myslí studenti?

Lucie (septima): Projekt pro mě znamenal hodně práce navíc v našem volném čase, ale také radost, že můžeme pomoci.

Josef (septima): Práce na projektu byla náročná, ale dokázali jsme uspořádat velký celoroční projekt, za který se nemusíme stydět.

Filip (kvinta): Mně se líbilo prezentovat před třídami téma historie Keni. Mohl jsem si tak na krátkou chvíli vyzkoušet práci učitele, což bych v budoucnu asi rád dělal.

Rok 2017/2018

Ukrajina a my

Chtěli jsme seznámit studenty a veřejnost s Ukrajinou, jejich tradicemi, zvyky, gastronomií, památkami, městy, rekordy, ale také problémy s chudobou a stále probíhajícím konfliktem. Na tato témata jsme uspořádali besedu a připravili výstavu. 

Součástí našeho snažení bylo také zorganizovat charitativní akci. Sbírali jsme papír a výtěžek věnovali organizaci Adra Havířov na podporu chudých dětí základních škol v Mukačevu. Potřebným jsme tak přispěli na obědy ve školní jídelně. Nasbírali jsme přes 4 tuny papíru a výtěžek činil 5 420 Kč.

Rok 2016/2017

Kambodža

Gymnazisté si za své téma vybrali Kambodžu, neboť jsou s tímto tématem osobně spjati. Jejich školu navštěvuje rodilá Kambodžanka. Cílem místní akce bylo vzbudit zájem o tuto chudou zemi a životní podmínky místních lidí nejen mezi studenty, ale i veřejností. Ve Vzdělávacím a informačním centru v Kojetíně byla uspořádána měsíční výstava fotografií o pracovních podmínkách žen v kambodžských textilních továrnách a návštěvníci mohli zhlédnout také fotografie zachycující historii a kulturu Kambodži. Při této příležitosti byla oslovena veřejnost, aby se zapojila do sbírky oblečení pro sirotčinec v Kambodži. V průběhu projektu navázalo gymnázium blízkou spolupráci s neziskovou organizací SOS Kambodža, která tento sirotčinec podporuje a díky ní se charitativní sbírka dostane k potřebným dětem.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 777 761 784
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Jitka Holasová
jitka.holasova@clovekvtisni.cz
+420 723 717 944
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM