ZŠ Sion J. A. Komenského

Koordinátor
Josef Neškodný
Vedení školy
Pavlína Bártová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola bude udělen v roce 2023.

Pozitivní přístup a vstřícnost k dětem, kterým vytváří bezpečné a podnětné prostředí pro vzdělávání, pracujeme s jejich individualitami a nadáními a snažíme se je vzdělávat na maximum v rámci jejich možností nastavením tříúrovňového učiva i pojetím výuky. Rodiče bereme jako rovnocenné partnery při vzdělávání dětí.

Učíme se ve škole, venku, v souvislostech a s porozuměním. Učíme děti přemýšlet a učíme je budovat jejich sebevědomí. Chceme, aby rozuměli rozdílu lokální a globální, učíme je tomu projektově, převážně v hodinách etické výchovy, světa kolem nás a společenských vědách. Mluvíme o vzájemných odlišnostech, setkávání kultur, světovém obchodu, o bezpečnosti energetické, potravinové či kybernetické apod.

Učíme děti vnímat jejich nejbližší prostředí, vnímat okolní dění a řešit jeho důsledky. Učíme je poznávat okolní země i celý svět. Učíme je všímat si dění i problémů, které okolní život přináší a děti k tomu nejsou lhostejné a mají chuť pomáhat. Chceme, aby mohly být na svá řešení hrdí a aby věděly, že jejich činy jsou důležité.