Tomáš Honěk: Celý rok jsme se věnovali tématu moře i tomu, jak dále využít odpadový materiál (Příběh k Ceně inspirace roku 2022 - CZŠ svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí)

Příběh světové školy

Ředitel Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí představuje, jak jeho škola pracuje s globálními tématy a v čem spočíval jejich celoroční projekt zaměřený na téma moře.

„Naše škola je malá přívětivá škola rodinného typu, ve které vládne mezi pedagogy i žáky přátelská, upřímná a otevřená atmosféra. Škola staví na křesťanských tradicích, a proto jí nejsou lhostejná témata, která se nás zdánlivě netýkají. Dětem se snaží přiblížit globální témata různým způsobem. Dlouhodobě spolupracují s organizacemi, které pomáhají potřebným,“ představuje Církevní základní školu svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí její ředitel Tomáš Honěk

Jak dlouho se věnujete projektu Světová škola?

„CZŠ sv. Ludmily je Světovou školou od roku 2021 a v posledních dvou školních letech se věnovala tématu voda a moře. Obě témata zkoumala se svými prvostupňovým žáky vždy po celý školní rok.“

Co děláte pro realizaci témat v běžném životě?

„CZŠ sv. Ludmily se v loňském školním roce rozhodla nakupovat pouze nezbytné pomůcky pro výtvarné tvoření. Většinu materiálu, který použili, tvořil materiál který by se již vyhodil. Recyklací a upcyklací ušetřili nejen finance, ale i životní prostředí a ukázali tak žákyním a žákům, že to, co se učí, lze bez problému praktikovat v běžném životě. Vznikl katalog Moře nápadů, který nabízí příklady, jak využít odpadový materiál pro výtvarné tvoření.“

Celoroční projekt - Moře, záleží nám na Tobě!

V čem Váš projekt spočíval?

“Žáci CZŠ sv. Ludmily během školního roku 2021/2022 zjišťovali, že ač je moře daleko, je pro nás velice důležité. Děti se naučily, jak moře chránit a pomáhat mu, hospodařit lépe s odpadovým materiálem a nenakupovat nový,“ popisují projekt jeho koordinátorky Blanka Závorková a Marie Šoltysová. 

Jak velký dosah měla akce? 

„Do projektu se zapojili 3 učitelé a všichni žáci školy s dopadem na více než 100 lidí z jejich okolí. Zaměřili jsme se na děti, ale také na pedagogy, kteří mohou děti inspirovat a vést. Podařilo se nám opět oslovit a zapojit rodiče žáků naší školy. Rodiče i žáci uháčkovali mořská zvířátka pro školní aukci a výtěžek z prodeje podpořil organizaci Mořské želvy a uprchlíky z Ukrajiny.“

Jak jste téma představili veřejnosti?  

„Uspořádali jsme naučnou výstavu se soutěží Moře, záleží nám na tobě pro děti a jejich rodiče v městské knihovně Petra Bezruče v Opavě. Oslovili jsme paní ředitelku a ta nám vyšla ochotně vstříc. V průběhu slavnostní vernisáže probíhala vědomostní soutěž na téma moře a životní prostředí. Výstavu je také možné i s připravenou soutěží zapůjčit dalším školám.“

Vzniklo na základě tohoto projektu něco, co můžete předat dál?

„Vytvořili jsme Katalog výrobků z odpadového materiálu – bude rozeslán Světovým školám, školám v Opavě, umístěn na Facebook do skupin učitelů a volně přístupný na stránkách naší školy. Během celého roku žáci vymýšleli nejrůznější využití pro recyklovaný materiál, z nichž poté vytvořili katalog nápadů na výrobky z odpadového materiálu, který bude sloužit jako inspirace pro ostatní. Katalog byl slavnostně pokřtěn na zahradní slavnosti pro žáky i veřejnost.“

Jak byste projekt zhodnotili po jeho ukončení?

„Akci hodnotím velmi pozitivně. Sama jsem se dozvěděla spoustu nových a zajímavých věcí, prožila jsem s dětmi něco netradičního, tvořila jsem s dětmi smysluplné věci pro druhé. Mnoho dětí aktivity bavily, byly různorodé a prolínaly se celým školním rokem. Pro tři provázející učitele bylo té práce docela hodně, proto bych v příštím roce zvolnila,“ odpovídá Blanka Závorková.

„Zajímavé a atraktivní téma, které děti bavilo, podařila se spolupráce s dalšími subjekty, zajímavá byla návštěva odborníka z muzea či návštěva Unisféry na Slezské univerzitě,“ doplňuje ji Marie Šoltysová.

„Kladně hodnotím výstavku v Městské knihovně, vernisáž výstavky, celoroční soutěž o mořských živočiších a ochraně moří, která měla přesah do čtenářské noci. Podařilo se seznámit děti s životem v mořích, ochraně a odpovědnosti každého jedince. Super byla i dražba háčkovaných zvířátek a návštěva Unisféry s filmem v 3D,“ dodává další z učitelek Jana Larischová.


A jak akci hodnotí žáci?

Kateřina S.: „Nejvíce mě zaujalo, že jsme recyklovali a pokaždé jsme vyráběli něco jiného a zajímavého. Nebylo to pořád stejné.“

Klára S.: „Naučila jsem se toho hodně o různých živočiších a o moři.“


Co dalšího k projektu řekli žáci školy:

„O moři jsme si četli a získávali informace při návštěvě městské knihovny.“ 

„Ve škole nás navštívil pracovník Slezského muzea a přinesl nám na ukázku mořské exponáty.“

„Na závěr projektu jsme navštívili Unisféru ve Slezské univerzitě, kde jsme měli možnost shlédnout mořský svět v 3D projekci.“

„ Na čtenářské noci jsme vytvořili krásné příběhy, které jsme potom přečetly našim kamarádům.“

Dálší příbehy škol


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM