Proběhl druhý letošní Světový kabinet

Druhý Světový kabinet se letos konal ve čtvrtek 28. dubna a jeho hlavním tématem byl průběh místní akce. Setkání proběhlo na online platformě Zoom, kde se sešlo deset Světových učitelek a učitelů.

Účastníci společně diskutovali, jak jejich místní akce proběhla, co jim při průběhu akce fungovalo, případně co by příště udělali jinak. U nově zapojených škol do programu Světová škola, kde ještě místní akce neproběhla, mohli účastníci čerpat velké množství inspirace a zároveň prodiskutovat závěrečné přípravy. 

Společně jsme také sdíleli dobré rady a důležité informace, které se pojí ke konci školního roku a souvisejí s programem Světová škola. 

Dále na setkání zazněla pozvánka na Summit světových škol, který se letos uskuteční 15.6. v Doxu v Praze, na který jste všichni srdečně zváni. 

Jak probíhala/proběhne Vaše místní akce?

“Akce proběhla před měsícem. Ohlas obrovský. Knižní jarmark přinesl 16000 a šel na podporu Ukrajinu. Rodiče ji chtějí mít pravidelně.”

“Dokončujeme katalog z recyklovaných výrobků (v tištěné i elektronické podobě. Na závěr chystáme zahradní slavnost.”

“Chystáme akci na podporu školy v Sierra Leone, sportovní odpoledne pro školu a blízké, netradiční sporty i "africké" disciplíny.”

 


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM