Škola Můj Projekt prodlužuje školám bezplatný přístup do MUPy online

Pandemie je stále kolem nás a výrazně se dotýká učitelů, žáků i rodičů. Aktuální výzkumy mimo jiné ukazují, že děti oslabuje i v jejich dovednost učit se. Škola Můj Projekt si klade za cíl podpořit české školy v náročných chvílích prodlužuje proto bezplatný přístup školám do oblasti kompetence učení v prostředí MUPy online až do konce června 2022.

Co jsou MUPy online?

  • MUPy online – mapy učebního pokroku pro osobnostní rozvoj žáků jsou unikátním online prostředí, které umožní žákům i učitelům dlouhodobou společnou práci na sledování a dalším rozvíjení tzv. měkkých dovedností (soft skills), ve školní terminologii označovaných jako klíčové kompetence.

Co MUPy online umožňují?

  • rozvíjet žáky v oblastech dovedností důležitých pro život; na jednom místě plánovat a sledovat jejich rozvoj; shromažďovat zpětnou vazbu pedagogů i sebehodnocení žáků k vybraným dovednostem; ulehčit si práci – katalog aktivit vám usnadní přípravu na výuku zaměřenou na cílený rozvoj klíčových kompetencí; pracovat i s žáky, kteří zůstali u distanční výuky.

Zaujala vás tato nabídka?

Pro Základní informace pokračujte na: https://skolamujprojekt.cz/pomahameskolam/

Přímý odkaz na registraci do prostředí najdete na: https://skolamujprojekt.cz/prihlaska-mupy-online/

 KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM