ZAPOJTE SE DO PROGRAMU SVĚTOVÁ ŠKOLA!

Zajímají vás globální témata? Baví vás interaktivní metody výuky a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v současném propojeném světě? Zapojte se do projektu Světová škola! Prestižním oceněním se v současné době pyšní 96 českých škol, připojte se k nim i Vy.

Den pro vodu, Stop plastovým obalům nebo Férová snídaně. To je jen zlomek projektů, které pořádají žáci mateřských, základních a středních škol, které se pyšní titulem Světová škola. Titul získaly díky tomu, že začleňují globální témata do výuky a života školy a žáci se pod vedením učitelů snaží řešit komunitní problémy.

Vzbudit zájem žáků o lokální problémy s globálním přesahem je hlavní cíl Světové školy. „Projektové vyučování je aktivnější metoda, než aby žáci s učiteli o globálních tématech jenom mluvili, ale aby pro to také něco udělali, aby byla viditelná změna toho, co se jim třeba v jejich okolí nelíbí,“ říká koordinátorka projektu Kateřina Sobotková a dodává: „Školy se globálním tématům nejprve věnují ve výuce. To je fáze: uč se. Potom se ve druhé fázi, která je zaměřená na zjišťování, začnou zabývat, jak vybraný globální problém souvisí s jejich lokalitou. Pak se rozhodují, jak budou jednat: uspořádají zajímavou, přitažlivou akci, o kterou by měla zájem veřejnost a která přispěje ke zvyšování povědomí o problému a nastartuje tak změnu.“
A co vám projekt Světová škola přinese?
  • Dáváte najevo, že Vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijeme, a k odpovědnosti za jeho aktivní vytváření.
  • Společně s žáky se naučíte zapojovat do veřejného dění ve své komunitě a přispívat k řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Získáte systematickou metodickou podporu v zavádění průřezových témat do výuky a každodenního života školy.
  • Máte možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce.
  • Obdržíte prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Přihlašování končí 15. 9. 2020, přihlášku najdete http://www.svetovaskola.cz/formulare nebo napište pro více informací našim koordinátorům http://www.svetovaskola.cz/kontakty  KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM