Proč je globální rozvojové vzdělávání důležité?

Na tuto otázku necháme odpovědět samotné učitele.

Pedagogové z nově zapojených škol do programu Světová škola na tuto otázku odpovídali v dotazníku po úvodním setkání v říjnu minulého roku – nejčastější slova naleznete uspořádané do hvězdy na obrázku vpravo, přesné znění níže. 

A abyste se po přečtení mohli inspirovat dál, vytvořili jsme pro vás další tip v sekci "Dobrá praxe" - věnuje se Cílům trvale udržitelného rozvoje. Jedná se o 17 oblastí, které systematicky pokrývají globální témata.

3 hlavní důvody, kvůli kterým se věnují globálnímu rozvojovému vzdělávání nově zapojené školy:

  • naše planeta, sociální soužití lidstva, život v rámci nejbližší komunity
  • odpovědnost, sounáležitost, realita
  • osobnostně sociální rozvoj, vlastní zodpovědnost, aktivní občan
  • plýtvání zdroji - voda, jídlo..., kvalita života, vzdělanost - od toho se odvíjí ostatní
  • všeobecný rozhled dětí, rozvoj souvislostí, podpora kladných hodnot
  • informovanost dětí, aktivizace kolegů, reakce na aktuální témata v komunitě
  • propojení se stavařinou, rámec osobnostního a sociálního rozvoje, jednání ve jménu hesla "Myslet globálně, jednat lokálně"
  • nakloněné vedení, důležitost tématu, dobrá znalost tématu
  • Některá témata GRV jsou mi velmi blízká, orientuji se v nich, a proto se toho snažím využít, pokud je některé z témat součástí probírané látky. Některé děti mají na témata GRV negativně ovlivněný pohled z některých médií a z rodiny, proto je potřeba poskytnout i jiný náhled a zkušenost.
  • Učit žáky aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Tvořit hezký svět pro všechny, jehož jsme součástí. Vést žáky k zodpovědnému jednání.

Spolu s dalšími neziskovými organizacemi, které se globální výchově věnují, jsme se zároveň ptali jaká je jejich motivace - a jejich odpovědi jsme seskupili do čtyř oblastí:

1. UČENÍ PRO ŽIVOT

Rozvíjí kritické myšlení, osobnost žáka a jeho schopnost spolupráce a organizační dovednosti. Propojuje školní výuku s reálným světem.

2. GLOBÁLNÍ NEZNAMENÁ CIZÍ

Vede k orientaci v současném světě, pochopení souvislostí témat spojených s globalizací. Vytváří pocitu sounáležitosti a snižuje lhostejnost k „vzdáleným“ tématům.

3. AKTIVNÍ PŘÍSTUP

Upevňuje aktivní přístup k řešení problémů, přijetí zodpovědnosti za vytváření světa. Na základě informovanosti mohou žáci ovlivnit dění kolem sebe.

4. PRO ŠKOLU

Zvyšuje prestiž školy. Napomáhá obci při řešení problémů a sounáležitosti se školou. Rozvíjí klíčových kompetencí v aktuálních souvislostech.KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM