Projekt pro předškoláky ze světa včel a medu „Hmyzí říše“

Letošní roční plán Mateřské školy Kamarád z Hradce Králové se zaměřuje na životní prostředí, což je jedno z témat Národní strategie GRV viz http://www.svetovaskola.cz/download/docs/1150_hlavni-temata-grv.pdf. Přečtěte si, jak popsali, co plánují.

Kromě obecného pojmu hmyz se budeme v některých částech více zaměřovat na včelstvo. Vše vyplynulo, když jsme začaly sbírat informace k závěrečné akci na konci školního roku. Spojily jsme se tedy s paní Samlekovou (ZO ČSV Nechanice), která má na starost Medové slavnosti na Hrádku u Nechanic (www.medoveslavnosti.cz), které proběhnou 27. 6. 2020. Jde o akci zaměřenou na včely, produkty, ochutnávky a rovněž na řemeslnou tvorbu. Dohodly jsme se na spolupráci ohledně vystoupení dětí, ale také na zajištění dětské včelařské stezky a dílničky pro děti. Zároveň na akci budeme mít vlastní stánek s propagací školky a především Světové školy a ročního projektu, který právě probíhá na naší MŠ.  Je to pro nás velká zodpovědnost, protože v minulých letech navštívilo slavnost vždy přes 2 500 lidí. I když nebo právě proto, že jde o velkou akci, vidíme v tom spoustu pozitiv. Nemusíme vyhledávat místo, zajišťovat občerstvení, shánět dotace, prostě se můžeme naplno věnovat návštěvníkům a informovat je o GRV, které probíhá na MŠ Kamarád HK.

Zároveň jsme se přidaly k propagaci a podpoře povědomí o medu, který dnes upozaďuje hojně využívaný cukr. Nejde jen o zdravost, lepší vstřebávání lidským tělem, ale také o zpracování a podporu lokálních produktů.

U Medových slavností jsme ovšem nezůstaly a zkontaktovaly jsme se ještě s panem Kupkou (Český svaz včelařů, z. o. HK, www.vceliweb.cz), který je velmi rád za rozšíření poznatků o včelách v MŠ. Díky organizaci, ve které je předsedou, jsme před lety dostaly do MŠ krabici „Včelí rojení“ s didaktickým materiálem, který též využíváme ve výuce. Domluvili jsme se na spolupráci vydání aktualizované verze, přičemž návrhy na pomůcky, které by využívaly učitelky v MŠ po celém Hradci Králové, by zpracovávaly paní učitelky s dětmi. Čímž by došlo opravdu k efektivnímu využití všech pomůcek v praxi. Jedním z návrhů může být např. porovnání medu a cukru, leporela, pexesa atd.

Dále nám pan Kupka přislíbil besedu s rodiči (odborné informace a ochutnávka různých druhů medu) a možnost návštěvy a spolupráce na akci „Vzdělávací program nejen o léčivých a medonosných rostlinách pro širokou veřejnost na Zahradě léčivých rostlin FaF UK“, konané dne 18. 6. 2020.Oba odborníci nám nabídli možnost návštěvy svého zázemí a výukového programu, takže již teď se těšíme na školní výlety na konci školního roku. Představte si, že budeme mít možnost si včely i pohladit (tedy konkrétně trubce).

A jak zapojíme rodiče? Jednou z možností je, že si s dětmi na jaře vypěstují medonosné rostliny, které získají od MŠ, a budou dokumentovat jejich růst. Ke konci roku můžeme udělat výstavu fotografií a rostlin, které se jim podaří vypěstovat. A samozřejmě budeme šířit osvětu o medu u našich dětí, které je budou předávat rodičům, prarodičům a svému okolí, formou letáčků, her, úkolů, soutěží aj.

Za kolektiv učitelek MŠ Kamarád Hradec Králové

ředitelka MŠ Kamarád Bc. Marie Pražáková DiS.

učitelka MŠ Bc. Michaela Slezáková

 

Porovnání medu a cukru (zdroj www.vcelky.cz)

CUKR

MED

Sacharózu musí tělo nejprve rozštěpit na glukózu a fruktózu, aby mohla být využita k výživě buněk.

Glukózu buňky vstřebávají přímo; fruktóza se přemění pouze strukturně (bez štěpení).

Ke štěpení sacharózy tělo spotřebovává vitamín B, vápník, hořčík a další látky - je potřeba je doplnit.

Med tělu minerální látky a vitamíny dodává, na vlastní štěpení je téměř nepotřebuje.

Bílý cukr je téměř čistá chemická látka - ani nelze určit, zda byl vyroben z třtiny nebo řepy. V cukru pylová zrna nejsou.

V medu jsou obsažena v malém množství pylová zrna. Med se tak může podílet na zlepšování alergií na pyl - zejména je-li lokálního původu.

Vyrábí se z cukrové řepy nebo třtiny - energeticky náročným způsobem (polní práce, doprava, opakované vaření roztoků...), s nezbytným použitím chemických látek.

Přírodní produkt s minimálními nároky na zpracování. Při koupi u včelaře z blízkého okolí jsou nároky na dopravu takřka nulové.

Větší zájem o cukr = více polí s cukrovou řepu = druhová rozmanitost v krajině se nezvyšuje, spíše naopak.

Větší zájem o med = více včelstev pro jeho produkci = větší opylení krajiny = větší druhová rozmanitost rostlin

 

 KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM