Přání světu – ZŠ a MŠ Hnízdo Únětice, p. o.

Společnými silami vyslat mnoho přání pro lepší svět

Letos zapojená Základní a mateřská škola Hnízdo Únětice se rozhodla uspořádat akci Přání světu.

Cílem bylo uvědomění si toho, že společnými silami dokážeme víc. Každé dítě má jedno přání, a pokud se všechna přání spojí dohromady, mají mnohem větší vliv. Zároveň má každé přání, každý jedinec svou důležitost, je součástí celku a bez jeho snahy se to neobejde. Chtěli jsme žáky motivovat k tomu snažit se věci opravdu měnit, něco pro to reálně udělat. Současně jsme se rozhodli zvýšit informovanost o tom, že globální problémy jsou ohromné a týkají se všech, tedy i každého z nás. V neposlední řadě jsme se seznámili s tibetskou kulturou, významem modlitebních praporků a významem jednotlivých barev.

Východiskem pro tento projekt jsou tibetské modlitební praporky, kde je zde napsána modlitba a nakreslené zvíře, které modlitbu nese světem. Stejně jsme pracovali my, zvolili jsme si přání pro lepší svět a k tomuto přání jsme volili zvíře, které bude hrdým nositelem onoho přání širým světem.

Svá přání jsme nakreslili a napsali na připravené látky. Na závěr jsme společně navlékli praporky na provaz a pověsili před školu. Společně jsme zazpívali píseň složenou přímo pro tento okamžik, aby se naše přání šířila světem.

Martina Hůlová

školní koordinátorka projektu Světová škola

Galerie:

 KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM