Škola pro všechny - ZŠ E. Valenty Prostějov

Základní škola Prostějov, ulice  E. Valenty 52  se od září zapojila do našeho projektu a usiluje o získání titulu Světová škola. Žáci této školy i pedagogové jsou velmi akční a tento rok se zabývají tématem ŚKOLA PRO VŠECHNY.

"Uvědomujeme si důležitost globálních rozvojových témat ve výchově a vzdělávání našich žáků. Naším cílem je seznámit naše žáky a širší veřejnost s možností společného vzdělávání různých dětí v rámci inkluzivní výuky, k tomu využijeme naše výborné vztahy s partnerskou speciální školou Jistota, o. p.s. Zároveň se však na tuto problematiku podíváme s globálním přesahem, " říká koordinátor týmu Světové školy, pan Radomír Palát.

Žáci týmu Světové školy na ZŠ Prostějov informují ostatní spolužáky o problematice vzdělávání i ve světě, a to prostřednictvím příběhu chlapce Michela Lansana Tounkaru, který žije v Africe. Podporují ho prostřednictvím „Adopce na dálku“ ve spolupráci s neziskovou organizací  pro-Contact.  Michel žije v těžkých podmínkách, je poloviční sirotek, zemřel mu otec a stará se o něj jen často nemocná maminka. Michael má tři bratry a pět  sester, nikdo z nich nemá prostředky na zajištění nezbytných životních potřeb, natož na vzdělání.

Co vše se během projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY děje?

21. 3. 2018  - Ponožkový den přečtěte si článek

28. 3. 2018 - Učíme se společně - Žáci 9. ročníku připravili ve spolupráci s učiteli 1. stupně vyučovací hodiny, ve kterých byla zařazena témata globálního rozvojového vzdělávání (dále GRV) se zaměřením na inkluzi, společné vzdělávání a problémy ve vzdělávání u nás a ve světě. Žáci společně odučili 60 hodin a do této aktivity se zapolilo přibližně 100 žáků.

Tým Světové školy zorganizoval společnou výuku s prvky tématiky GRV pro děti se speciálními potřebami ve třech vyučovacích hodinách na 1. stupni naší ZŠ ve výtvarné výchově, při společném čtení a pracovní aktivity v prvouce a ve třech vyučovacích hodinách na 2. stupni (jednalo se o společné badatelské fyzikální a chemické pokusy, společné samostatné práce v informatice a pracovních činnostech). 

červen 2018 – Hrajeme si společně - Tým Světové školy vytvoří deset soutěžních a herních aktivit s tematikou GRV pro děti se speciálními potřebami na školní ekozahradě a školních sportovištích. Zapojí se cca 100 žáků naší školy a žáci z Jistota o.p.s.

Autoři článku: Mgr. Padomít Palát, Mgr. Karin MajerováKONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM