Novou inspektorkou programu Světová škola se stala Lejla Abbasová

Moderátorka a zakladatelka Nadačního fondu Asante Kenya Lejla Abbasová je novou inspektorkou programu Světová škola. Titul Světová škola udělují organizace Člověk v tísni, ARPOK, Multikulturní centrum Praha a ADRA školám, ve kterých se žáci a studenti učí o globálních tématech a pod vedením učitelů také identifikují místní problémy se světovým přesahem a snaží se je aktivně řešit. Držitelem prestižního titulu je už 69 mateřských, základních a středních škol v Česku.

„V dnešní turbulentní a složité době je klíčové učit děti přemýšlet v kontextu a ukázat jim, že i lokální témata mohou mít přesah. Nesmírně důležité je, že se děti samy stávají hybateli projektů a tím se učí společenské zodpovědnosti a samostatnosti. Ze Světové školy jsem nadšená i proto, že můj syn se v příštím roce stane školákem a tak je příjemné zjistit, že je řada škol, které se svými žáky takto pracují a navíc jim dávají tolik potřebný globální rozhled, “ vysvětluje Lejla Abbasová. Nadační fond Asante Kenya, který Lejla Abbasová založila, podpořil během 11 let od založení 19 vzdělávacích projektů v Keni. Kromě výstavby či dostavby pěti škol také založil internátní vzdělávací středisko pomáhající dívkám utíkajícím před ženskou obřízkou nebo počítačovou učebnu s výukou pro děti ze slumů. Dnes spolupracuje s masajskou komunitou v odlehlé oblasti na hranicích Keni a Tanzanie, kde společně s místní organizací Redtribe podporují základní školu a šperkařský projekt masajských žen.

Program Světová škola vede v České republice od roku 2006 Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. „Cílem vzdělávání by mělo být připravit děti na život v dnešním propojeném světě. O to se snažíme i v rámci programu Světová škola – žáci a studenti si během školních projektů vyzkouší, jak zorganizovat kampaň, uspořádat sbírku nebo komunikovat s úřady, a poznají, jaký dopad může jejich vlastní činnost mít,“ říká koordinátorka Světové školy ze Vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni Kateřina Sobotková.

Letos se do programu Světová škola nově zapojí 15 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. Pokud během školního roku splní podmínky, získají v červnu titul Světové školy. Kromě 69 českých škol jsou držitelem titulu také téměř dvě stovky škol z dalších evropských zemí. V loňském roce se studenti ve svých školních projektech věnovali například alternativním způsobům dopravy, problému plýtvání potravinami nebo otázce rovnoprávnosti mužů a žen.

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.
Kontakt pro média:
Lucie Kundra, mediální koordinátorka Vzdělávacího programu Varianty spol. Člověk v tísni, mobil: 775 871 539, e-mail: lucie.kundra@clovekvtisni.cz 

Více informací o Nadačním fondu Asante Kenya najdete na facebooku: www.facebook.com/Asante-Kenya

Projekt Světová škola byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM