Textilní továrny jihovýchodní Asie

Cena textilního zboží je v Evropě nízká. Mladí lidé často utrácí spoustu
peněz za oblečení, které nosí třeba jen jednu sezónu. Žáci si vyplní dotazník
a dozví se, jak jsou na tom s odíváním oni. Seznámí se s příběhem tří Norů,
kteří zkusili práci v kambodžské textilní továrně a dozví se, že pracovní
podmínky zaměstnanců nejsou vůbec záviděníhodné.