Porovnání věkových pyramid z hlediska poměrů pohlaví ve
vybraných zemích

Lekce zaměřená na porovnání různých zemí (Niger, Čína, Paraguay, Spojené království, Česká republika, Spojené státy americké) z hlediska poměru mužů a žen ve věkové pyramidě obyvatelstva.
Žáci porovnají údaje mezi sebou a interpretují zjištěné rozdíly na základě vlastních znalostí, popřípadě vyhledaných článků na internetu či odborných časopisech.