Moda a já

Žáci se prostřednictvím vyplnění úvodního dotazníku a následných
aktivit seznámí se svými zvyklostmi při nákupu oblečení,
charakterizují svůj postoj k módě a oblékání, sestaví seznam kritérií
výběru svého oblečení.
Poznají původ oblečení, které nosí a seznámí se s procesem jeho
výroby.