Hořká chuť čokolády

Žáci si na základě konkrétních příběhů uvědomují, jaká omezení a
jaké problémy dětská práce přináší samotným pracujícím dětem i celé
společnosti. Také vyvodí souvislosti mezi dětskou prací a chudobou,
nízkou úrovní vzdělání, nedostatečnou kontrolou právních opatření.
Pracují ve skupinách, v rolích a také individuálně s textem. Součástí
lekce byla podpora charitativních akcí a dobrovolnictví- aktivního
občanství.