Globální rozvojové vzdělávání

Žáci se seznámí s principy globálního rozvojového vzdělávání a trvale udržitelného rozvoje, samostatně přemýšlejí a formulují jednotlivé cíle, hledají tematické přesahy a souvislosti.