Analýza vody v okolí školy

Žáci provádějí orientační analýzu vody v okolí školy. Starší žáci provádějí laboratorními úlohami mladší žáky. Ti si na základě teoeretické i praktivké části vytvoří laboratorní protokoly. Záši MŠ si vyrobí model molekuly vody a pexeso s tématem bezpečnosti práce.