1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDLČANY

Adresa

Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany

Koordinátorka světové školy

Mgr. Iveta Reinischová, tel: ,

Vedení školy

Mgr. Libor Novotný , tel: ,

Webová stránka

www.1zs-sedlcany.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2014. Prodloužen v roce 2018.

O škole

Naše škola je výjimečná na první pohled barvou fasády, je totiž modrá.  Je lidská, učitelé a žáci se snaží  být si navzájem  partnery.  Máme zde mnoho příležitostí podílet se na rozvoji školy a projektech.

Naše škola byla dlouhodobě zapojená projektu GRV La Ngonpo, skrze který učitelé s žáky otevřeli možnosti poznávání nejen odlehlých částí světa, ale i jich samotných. Dále se zapojujeme do akcí jako adopce na dálku, sbíráme papír, elektrosběr, byliny. Globální a rozvojová témata probíráme v rámci několika předmětů.

Chceme našim spolužákům i veřejnosti ukázat, že je důležité v dnešní době pracovat s tématy GRV.  Stačí jenom chtít a my chceme!

2013/2014:

téma: Fair trade

Žáci 1. ZŠ Sedlčany se rozhodli rozšířit ve škole a následně pak i v celém městě povědomí o fair-tradu a fair-tradových výrobcích. Zjistili totiž, že ve městě se až na několik výrobků v Čajovně, nedají fair-tradové výrobky koupit. V rámci svých aktivt se proto rozhodli představit žákům celé školy, žákům dalších škol v Sedlčanech i sedlčanské veřejnosti podstatu fair-tradu a vysvětlit jeho hlavní výhody a přínosy. Začali školním obchůdkem, kde podpořili rozšíření sortimentu o několik fair-trade produktů. Na škole pak uspořádali několik osvětových akcí, mimo jiné na Den země prosadili vaření fair-trade čaje ve školní jídelně a pečení buchty z fair-tradového kakaa. Celoroční úsilí žáků vyvrcholilo informačním stánkem na sedlčanském náměstí, kde žáci kolemjdoucím nabízeli zdarma ochutnávku fair-trade čaje a buchty z fair-trade kakaa a přitom si s nimi povídali o tom, co to fair-trade je a proč je vhodné se touto problematikou zabývat.

2017/2018

téma: Plýtvání potravinami

Den Země je každoročně pořádaná školní akce. Toho letos žáci prvního stupně využili a propojili projektový den s tématem plýtvání, které zvolili jako téma Světové školy. Cílem akce bylo zvýšit povědomí o problematice plýtvání mezi žáky, nepřímo byli zapojeni i rodiče a obyvatelé města Sedlčany. Tato celodenní projektová akce se uskutečnila ve škole i z části mimo školu, kde se každá skupina žáků věnovala jedné specifické oblasti plýtvání. Během společného sdílení pak žáci prezentovali ostatním, co zjistili o plýtvání v dané oblasti. Cenné je, že do projektu se zapojili spolupracující organizace jako například místní knihovna, nebo zdravotnické centrum. Do projektu se pak v návaznosti na výsledky z prvního stupně zapojili i žáci druhého stupně, kteří se více zaměřili na přímé globální souvislosti plýtvání a udržitelné spotřeby.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM