Vyšší odborná škola zdravotnická Brno

Adresa

Žerotínovo náměstí 533/6, 602 00 Brno

Koordinátorka světové školy

Hana Černá, tel: ,

Vedení školy

Petr Hruška, tel: ,

Webová stránka

www.voszbrno.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2014, prodloužen v roce 2016

O škole

Naše škola je výjimečná i svou filosofií, se kterou vychovává budoucí zdravotnické pracovníky. Každý student dostane prostor se projevit a meze se nekladou žádné iniciativě, která se ubírá správným směrem. Ve velkém je kladen důraz na morální a životní hodnoty studentů, na uvědomění si, že určité skutečnosti je třeba chápat i srdcem a na pozitivní vztah k vybranému povolání a k člověku jako takovému, což je pro tuto profesi tolik potřebné.

S globálními tématy pracujeme po celou dobu studia našich studentů.  V řadě předmětů např. výchova ke zdraví, veřejné zdravotnictví, komunikace, psychologie, sociologie, ošetřovatelství, multikulturní ošetřovatelství, komunitní a domácí péče atd. studenty vedeme k respektování a přijímání lidí s odlišnými názory, k pohledu na svět s rozdílným kulturním zázemím, k reflexi na ekonomickou, politickou, technickou, kulturní a ekologickou provázanost současného světa, k problémům lidstva na globální i lokální úrovni, jejich vzájemné souvislosti, k uvědomění si trendů v jejich vývoji a také toho, jak je s nimi spojen jejich osobní život.

Snažíme se o nejvyšší kvalitu vzdělávání studentů, spolupráce se zahraničními zdravotnickými školami se stala tradicí a realizuje se formou výměnných stáží. Snažíme se o zvýšení zdravotní gramotnosti celé společnosti. Chceme ukázat, jak je fungující zdravotnictví nezbytné pro dobré fungování každého státu, že i když se na zdravotnictví šetří, nelze to provádět na úkor kvality zdravotní péče.  Chceme předvést, jak důležitá je role zdravotnického pracovníka ve společnosti, a že kladné životní hodnoty mezi lidmi ještě zcela nevymizely.

2013/2014; 2014/2015:

Nemocnice zvířátek – cílem preventivního projektu je ochrana dětí před úrazy a podpora Světové zdravotnické organizace v programu Zdraví pro všechny ve 21. století. V modelové nemocnici zvířátek se děti dozvěděly, jak se chránit před úrazy a jak postupovat při zranění. Hravou formou se učily, jak je důležité chránit své zdraví, používat ochranné pomůcky, např. helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení a také dbát na rady dospělých. Dalším cílem bylo poučit děti o tom, co mají dělat, pokud se stane nehoda nebo úraz.

2015/2016:

Nemocnice zvířátek s ukázkou polní nemocnice pro děti a jejich plyšové kamarády - hlavním cílem je přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů u dětí a také seznámení dětí předškolního a mladšího školního věku s poskytováním lékařské a ošetřovatelské péče v podmínkách polní nemocnice v zemích postižených přírodními katastrofami, válečnými konflikty aj.

2016/2017

Nemocnice zvířátek s ukázkou polní nemocnice

Cílem akce bylo seznámení dětí předškolního a mladšího školního věku s poskytováním lékařské a ošetřovatelské péče v podmínkách polní nemocnice v zemích postižených přírodními katastrofami, válečnými konflikty aj. Hlavní cíl „Nemocnice zvířátek“ je přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů u dětí

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM