OA a VOŠE Tábor

Adresa

Jiráskova 1615, 390 02 Tábor

Koordinátorka světové školy

Rostislav Radimecký, tel: ,

Vedení školy

Jana Turanová, tel: ,

Webová stránka

www.oatabor.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2013, prodloužen v roce 2015

O škole

Naše škola má perfektní polohu v centru města, v blízkosti městské knihovny a je tak snad každému dobře dostupná. Nesmíme také zapomenout na moderní vybavení ve všech učebnách a za skvělé také považujeme to, že je na chodbách pro studenty k dispozici několik počítačů, kopírka a po celé škole WIFI. Výjimečná je také díky mnoha projektům, které nás vždy bavily.

S globálními tématy pracujeme například v rámci jazykových projektů (témata fair trade, dobrovolnictví, …) a samozřejmě také v jednotlivých hodinách

2012/2013:

Nejsme lhostejní vůči chudobě  

Cílem akce bylo zvýšení povědomí o tom, co představuje a zahrnuje pojem chudoba a podpora spoluobčanů uspořádáním sbírky oblečení ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže.

2013/2014:

Korupce u nás a ve světě 

Cílem naší akce bylo informovat o problematice korupce. Chtěli jsme, aby se lidé zamysleli, jak může korupce zasáhnout je samé a jak by na ní lidé měli upozorňovat. Během projektového dne se žáci seznámili pomocí různých aktivit s problematikou korupce, měli např. sehrát scénku představující průběh podplácení, nakreslit protikorupční logo apod. Současně jsme uspořádali pro veřejnost přednášku v konferenčním sále v budově Úřadu práce Tábor. Zde jsme prezentovali náš projekt a výsledky dotazníkového šetření na téma korupce. Hostem byl Janusz Konieczny z „Nadačního fondu proti korupci“, který prezentoval práci a smysl tohoto fondu.

2014/2015:

Vzdělání a negramotnost u nás a ve světě 

Cílem letošní akce bylo informovat veřejnost a žáky o problematice, navrhnou způsoby řešení negramotnosti, a to jak vlastními nápady / vlastní iniciativou, tak nápady (zjištěné z dotazníku) / iniciativou veřejnosti. Dále bylo cílem seznámit veřejnost s možnostmi adopce dětí „na dálku“, sbírek a fondů a tím motivovat lidi k poskytnutí finančních prostředků na podporu organizací a projektů zabývajících se vzděláním a jeho rozvojem v zemích třetího světa např.: Postavme školu v Africe.

Místní akce byla rozdělena na dvě části – školní a veřejnou. Během školní akce byly první tři ročníky školy seznámeny formou „studenti učí studenty“ s problematikou vzdělání a negramotnosti. Světový tým na škole si připravil 45minutový blok prezentací a zajímavých aktivit, spojených s tématem. V rámci bloku byly mj. představeny principy Světové školy, fakta o vzdělání a negramotnosti u nás a ve světě.

2015/2016:

Vzdělání a negramotnost  

Prohloubili jsme zapojení do „Adopce afrických dětí na dálku" - již od roku 2006 finančně podporujeme vzdělání keňské dívky Agnes Nyamoki Munga, která začala studovat na střední škole a její studium má vyšší finanční nároky, proto jsme vyzvali k příspěvku celou školu. Tím jsme se „globálně " zapojili do boje proti negramotnosti  ve světě.

Uspořádali jsme 2. ročník Běhu pro Afriku", který se formou sponzorství běžců a vybrané finanční částky od sponzorů podílí na stavbě škol v africké Etiopii (projekt Postavme školu v Africe).

2017/18

Vzdělání a negramotnost, Adopce na dálku 

Na naší škole jsme ve školním roce 2017/2018 pokračovali 4. rokem v tématu Vzdělání a negramotnost. S tímto tématem a smyslem Světové školy jsme podrobně seznámili hlavně žáky 1. ročníků - celkem 75 žáků.

Ostatní třídy (dohromady i s prváky 266 žák) jsme 3. rokem zapojili do "Adopce afrických dětí na dálku" – finančně podporujeme vzdělání keňských dětí. Zde došlo ke změně: na podzim 2017 byla ukončena adopce dívky Agnes Nyamoki Munga (navštěvuje střední školu a její rodina již je schopna z výdělku jejích bratrů zajistit financování studia na SŠ). Žáci zapojení do projektu „Dobrovolnictví a digitální kompetence“ na naší škole (v rámci projektu eTwinning kolegyně Mgr. Jandlové) vybrali hlasováním nové dítko k adopci a podpoře financování jeho vzdělávání – pětiletého chlapce Vincenta Juniora Ochienga.

Další součástí tématu Vzdělání a negramotnost bylo uspořádání 4. ročníku "Běhu pro Afriku", který se formou sponzorství běžců a vybrané finanční částky od sponzorů podílí na stavbě škol v africké Etiopii (projekt Postavme školu v Africe). Zde jsme opět oslovili všechny žáky školy (vyjma čtvrťáků, kteří již byli po maturitě mimo školu), avšak byli oproti minulému ročníku běhu pro Afriku méně úspěšní - celkem běželo 23 žáků a vybralo se 8.834 Kč na stavbu školy (bohužel o devět tisíc korun méně než loni – běželi jsme až na konci školního roku). Akce byla  pozitivně hodnocena jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů - ti se na přípravě a průběhu běhu aktivně podíleli, avšak pouze v počtu 2 kolegů a kolegyň.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM