Základní škola a mateřská škola Třebenice

Adresa

Paříkovo náměstí 133, Třebenice, 411 13

Koordinátorka světové školy

Mgr. Lucie Racková, tel: , zstrebenice@zstrebenice.cz

Vedení školy

Mgr. Stanislav Novák, tel: ,

Webová stránka

http://www.zstrebenice.cz/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018

O škole

Základní škola Třebenice je spádovou školou pro Třebenice a několik okolních obcí. Většina žáků do školy dojíždí. Prostředí školy je téměř venkovské, proto vedeme žáky ke vztahu k přírodě. Posilujeme u žáků vztah k místu, kde žijeme. Chceme, aby se prostřednictvím projektů zapojili do zlepšování kvality života v obci a vytvořili si pocit spoluzodpovědnosti. Zaměřujeme se na ekologická témata (aktivní účast v programech Ekoškola, Škola pro udržitelný život,  Litter Less, Rorýsí školy, Recyklohraní, …).

Globální témata zařazujeme do výuky různých předmětů (výchova k občanství, zeměpis, dějepis, ekologické výchova). Některá témata jsou součástí našich projektových dnů (Den Země, Den zdraví). Také se zapojujeme do regionálních projektů nebo mezinárodních programů a jejich prostřednictvím globální témata naplňujeme.

Globalizace se stává součástí našeho běžného života. Zapojením do programu podporujeme u žáků zájem o aktuální dění, sledujeme projevy globalizace v našem okolí, porovnáváme. Diskutujeme a společně hledáme řešení. Učíme se pomáhat lidem v blízkém okolí i lidem na druhém konci světa.

2017/18

Třebenické férové dny

30. října a 1. listopadu 2017

Cílem akce bylo seznámit děti 1. stupně o myšlence fairtradového obchodu. Akce byla uspořádána ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Třebenicích a Městským úřadem v Třebenicích.

V rámci férových dnů proběhly dvě přednášky na téma fairtrade, a to od pana faráře Klineckého a paní Lukášové, zakladatelky Obchůdku jednoho světa. Účastníci se mohli podívat i na dvě expozice: „Za férovou čokoládu“ a „Příběh férové kávy“. Výstavy byly otevřeny i pro širokou veřejnost. Na závěr byla připravena malá ochutnávka Fairtrade výrobků, např. čokolád a čajů.

Fairtrade kavárnička

7. dubna 2018

Cílem kavárničky bylo podpořit zájem žáků o aktuální dění, rozvíjet jejich občanské kompetence a podpořit je, aby se sami zapojili do veřejného života.

Žáci 8. třídy kavárničku pečlivě připravovali. Vyráběli plakáty, nápojové lístky a chystali výzdobu. Také zorganizovali soutěže pro děti. Poté pomáhali občerstvení a nápoje prodávat. Zároveň probíhala výstava „S Fairtrade můžeš změnit svět“.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM