Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., Karviná

Adresa

Leonovova 3, Karviná - Hranice, 733 01

Koordinátorka světové školy

Martin Feranc, tel: ,

Vedení školy

Slavka Krystová Florková, tel: ,

Webová stránka

http://www.sosoom-karvina.cz/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018.

O škole

Jsme škola, která se nachází ve městech Karviná, Ostrava a Zlín a jejichž hlavním motorem je týmová práce. Zakládáme si na rodinném prostředí a otevřenosti vůči novým projektům a výzvám. Žáci jsou vedeni k tomu, aby mezi sebou spolupracovali, pomáhali si a zároveň, aby si uvědomovali své postavení v současné společnosti.

Globální témata máme v rámci ŠVP zařazena do průřezových témat, která probíhají napříč všemi předměty. Snažíme se ze žáků vychovat odpovědné občany, kterým není svět okolo nás lhostejný a kteří tolerují a respektují odlišnosti.

Informace o aktuální situaci ve světě se dnes žákům dostávají především z televizních médií, sociálních sítí a internetu. Většinou se z nich stávají pouze pasivní účastníci dění okolo nás. Projekt Světová škola je pro nás skvělou příležitostí a zároveň výzvou, v které se mohou žáci aktivně podílet na aktivitách, kterými se pokusí změnit alespoň malinkou část „jejich světa“.

2017/18:

Den Země 

Cílem akce bylo uvědomění si významu třídění odpadu a následného nakládání s ním a tyto poznatky poté aplikovat ve svém okolí a takto příznivě ovlivňovat dopad na celý ekosystém. Dlouhodobě by chtěli přispět k tomu, aby se Moravskoslezský kraj stal jedním z nejlépe třídících regionů ČR. Žáci se rozhodli hravou formou informovat veřejnost o problematice třídění a následného zpracování odpadů. Při své činnosti se navíc sami dozvěděli nové informace např. k upcyklaci či životu bez odpadů – „zerowaste“. Formou osvěty na Dnech Země v Karviné se pokusili informovat širokou veřejnost (zejména školy) nejen o třídění odpadů, ale i o těchto nových formách zpracování, či nevytváření odpadů.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM