Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

Adresa

Edvarda Valenty 3970/52 796 03 Prostějov

Koordinátorka světové školy

Mgr. Radomír Palát, tel: ,

Vedení školy

Mgr. Radim Weisser, tel: ,

Webová stránka

www.zsval.cz

Certifikát

Certifikát platný od roku 2018

O škole

Jsme typická městská panelová škola, přesto se chlubíme tituly jako „Škola udržitelného rozvoje“ a „Zelená škola Olomouckého kraje“. Jak je to možné? Zajímáme se o svět kolem nás, máme aktivní žáky a skvělé učitele. Dlouhodobě se zapojujeme zejména do environmentálních aktivit ve spolupráci s Ekocentrem IRIS v Prostějově, máme výborné zkušenosti ze spolupráce s Okrašlovacím spolkem města Prostějova, s Muzeem Prostějovska. V areálu školy budujeme ekozahradu, v blízkosti školy využíváme k výuce i zábavě biokoridor Hloučela, máme možnost využívat 3 školní hřiště. Ve škole důsledně třídíme odpad (staré baterie, elektrozařízení, plasty, papír, tonery, starý olej), pořádáme plno společných aktivit (sportovních i kulturních). Rádi také jezdíme poznávat svět prostřednictvím exkurzí, vycházek, výletů a škol v přírodě. Také se rádi účastníme nejrůznějších soutěží a projektů („Evropa kolem nás“, „Tajný život města“, „CO2liga“).

 

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Rok 2017/2018

Hrajeme si společně

Naším hlavním cílem bylo umožnit našim žákům získat povědomí i vědomosti o základních charakteristikách inkluzívního vzdělávání - ke vzdělávání mají přístup všichni bez rozdílu, je snadno a bezpečně fyzicky přístupné. Snažili jsme se o vytvoření podmínek různým dětem tak, že mohly pracovat ve společné, výkonově heterogenní sociální skupině. Pro naše žáky bylo důležité si uvědomit, že pro děti s různými hendikepy (zdravotními, sociálními, finančními, …) je zásadní volba vhodného učebního postupu, který odpovídá jejich osobním možnostem i omezením. Žáci se seznámili s jednotlivými speciálními potřebami dětí, připravili si výukové lekce ve vyučovacích hodinách podle jejich výběru, připravili herní a soutěžní aktivity.

Děti ze SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, Prostějov přišly k nám do školy se svými pedagogy a asistenty, aby se zúčastnily společné výuky s našimi žáky podle domluveného rozpisu. Členové týmu Světové školy se ujali rolí průvodců, skupinu 9 dětí provázeli během výuky na 1. stupni. Zorganizovali jsme také soutěžní dopoledne na sportovištích u školy, na naší školní ekozahradě a v biokoridoru Hloučela. Všechna soutěžní stanoviště byla uzpůsobena postižením těchto dětí.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM