Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o.

Adresa

Hukvaldy 162, 739 46, Hukvaldy

Koordinátorka světové školy

Mgr. Marie Elbelová, tel: ,

Vedení školy

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy, tel: ,

Webová stránka

http://www.zshukvaldy.cz

Certifikát

Certifikát platný od roku 2018

O škole

Jsme školou rodinného typu v podhůří Beskyd. Máme velmi dobrý vztah se svým zřizovatelem a také s veřejností. Aktivity školy i společenské dění v obci jsou úzce provázané. Součástí školy je i společenský sál, ve kterém se odehrává řada komunitních aktivit.

 

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní rok 2017/2018

Afrikány pro Afriku

Cílem akce bylo rozšířit povědomí žáků i občanů Hukvald o našem tématu, problému chudoby ve světě a přístupu ke vzdělání, zejména v Africe. A přispět v rámci našich možností k zlepšení situace. Akademie byla spojením dobročinné a kulturní akce, jejíž cílem bylo, kromě jiného, získat finanční prostředky prodejem námi vypěstovaných květin na podporu vzdělávání v SAR, konkrétně na pořízení nástěnné didaktické malby ve vybrané středoafrické škole.

Mnozí lidé se ptali, budou-li i příští rok afrikány ke koupi. Společně se všemi akcemi v průběhu roku můžeme říci, že si již všimli, že stále něco pro chudé a potřebné děláme. Aktivity se dostávají do podvědomí široké veřejnosti a zaznamenáváme pozitivní reakce.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM