Základní škola a mateřská škola Ptení

Adresa

Ptení 157, 79843 Ptení

Koordinátorka světové školy

Mgr. Jakub Ambros, tel: ,

Vedení školy

Mgr. Viera Šmilňáková, tel: ,

Webová stránka

www.zspteni.weebly.com

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2016.

O škole

Snažíme se o komunitní přístup – úzkou spolupráci s rodiči a vedením obce. To je podpořeno aktivním pří- stupem pedagogů a širokou nabídkou různých kroužků a volnočasových aktivit. Mezi další pozitiva patří kvalitní materiální vybavení školy a v neposlední řadě i menší počet žáků (menší vesnická škola).

Globální témata se snažíme zapojovat do ŠVP nejen v podobě mezipředmětových vazeb, ale také prostřednictvím různých besed a preventivních programů. V současnosti v této oblasti vnímáme určité rezervy. Projekt „Světová škola“ nám může pomoci tato témata zastřešit.

Žijeme v době, ve které se situace a dění ve světě dramaticky mění, a proto považujeme za důležité, aby se naši žáci dokázali v dnešním globalizovaném světě zorientovat a hledat svůj pohled na věc. Naše škola i žáci se již v minulosti zapojovali do aktivit spojených s GRV. A přestože jsme jenom malá vesnická škola, je pro nás velkou výzvou usilovat o získání titulu „Světová škola“.

 

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Rok 2017/2018

Čarodejnice 2018

Žáci už tradičně připravili stánek s občerstvením, věnovali se také přípravě informací (postery) o životě lidí se zdravotním znevýhodněním, o projektu Světová škola a také o sbírce Běh pro Afriku, kam odeslali finanční prostředky získané prodejem občerstvení. Měli z toho obrovskou radost. Snažíme se takto u nich budovat solidaritu a sociální cítění a odpovědnost.

 

Rok 2016/2017

Charitativní občerstvení „na Čarodějnicích“

Žáci připravili stánek s občerstvením a plně za něj převzali odpovědnost. Měli obrovskou radost z finančního výtěžku akce. Žákovský tým v rámci stánku poskytoval i informace o projektech Světová škola a Skutečný dárek. Poté ve spolupráci s vedoucím pedagogem zakoupili devět skutečných dárků (celkově se jedná o čtyři kozy a pět ovcí).

 

Rok 2015/2016

Chudoba napříč planetou

Téma (CHUDOBA) bylo identifikováno samotnými žáky, kteří si všimli, že ne každý spolužák mohl jet na lyžařský kurz (absolutní vs. relativní chudoba). Záměrem projektu v naší škole je nejen zvýšit povědomí žáků o chudobě ve světě, ale také zapojit i samotné žáky a jejich rodiče do „akce“ – zakoupení dalších skutečných dárků.  

Krajíc chleba pro druhé

V předvánočním období jsme se opět rozhodli zpříjemnit tyto svátky lidem bez domova. Tentokrát jsme uspořádali sbírku trvanlivých potravin :) Lidé nám mohli potraviny nosit přímo do našeho stánku během Mikulášské besídky dne 10. 12. 2016 nebo si mohli koupit poukaz. Za vysbírané peníze jsme pak nakoupili další potraviny a odvezli je pak do Charity Olomouc.

Čarodějnice 2016

Sedmáci za podpory svých rodičů připravili bohaté občerstvení pro účastníky akce Čarodějnice 2016, která proběhla 13. 5. 2016. Za vybrané peníze pak koupili čtyři kozy a čtyřicet kuřat pro potřebné v Africe. Projekt ukázal, že našim žákům není lhostejné dění kolem nás ani chudí lidé, kterým se rozhodli pomoci.   

Banány v čokoládě pro Charitu Olomouc

V předvánočním období se žáci 7. třídy rozhodli zpříjemnit tyto svátky lidem bez domova. Ukuchtili výborné banány v čokoládě, které pak prostřednictvím pana učitele předali Charitě Olomouc. Dále pak ze svého kapesného zakoupili „skutečný dárek“ – kozu do Afriky.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM