Klasické a španělské gymnázium Brno – Bystrc

Adresa

Vejrostova 2, 635 00 Brno

Koordinátorka světové školy

Gabriela Těšáková, tel: ,

Vedení školy

Ivana Shorná, tel: ,

Webová stránka

https://www.gyby.cz/i/svetova_skola/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2016, prodloužen roku 2018.

O škole

Jsme studenti Klasického a španělského gymnázia v Brně-Bystrci a studujeme již šestým rokem na osmileté klasické větvi. Náš studijní obor je výjimečný svým zaměřením na klasické vzdělání, které mimo jiné zahrnuje sedmileté studium latinského jazyka a antické kultury. Tyto vědomosti nám přináší všeobecný rozhled a možnost globálního myšlení. Studenti našeho gymnázia se každý rok účastní mnoha mezinárodních projektů, v nichž často vynikají.

Díky diskusím s pedagogy o současných problémech si utváříme své názory. Častými výjezdy do zahraničí poznáváme cizí kultury, což nám pomáhá lépe pochopit mezinárodní problematiku. Jsme aktivní v oblasti charitativní pomoci (adopce afrických dětí, pomoc v uprchlických táborech, dobročinné bazary pro UNICEF), ekologie (sběr plastových víček a papíru, třídění odpadu atd.) a sociálního vzdělávání (přednášky na téma šikana, lidé bez domova, domácí násilí, drogové závislosti).

Svět nám není lhostejný, a proto bychom rádi přispěli k jeho zlepšení našimi inovativními myšlenkami, které by mohly mnohé změnit. Prostřednictvím tohoto projektu máme možnost zapojit kreativní myšlení a podílet se na řešení závažných problémů, které se týkají nás všech.

Myslíme si, že aktivní přístup mladé generace a snaha o zlepšení okolního světa je v dnešní době velmi žádoucí.

2015/2016

Pomáháme pohybem 

Hlavním cílem akce bylo zviditelnit Nízkoprahové centrum Jonáš v rámci MČ Brno-Bystrc a vyvrátit nepravdivé informace, které se mezi občany šířily, podpořit jeho činnost jednak finančně, jednak zajištěním zájmových aktivit jeho klientů našimi studenty.

Po dohodě s vedením ZŠ Laštůvkova jsme připravili krátkou prezentaci o centru, kterou jsme přednesli pěti třídám druhého stupně školy. Tuto přednášku jsme uskutečnili také v nižších ročnících našeho gymnázia. Rovněž jsme mezi bystrckými obyvateli a žáky pomocí dotazníků zjišťovali, zda centrum znají a případně jaký na něj mají názor.

Dalším cílem bylo pomoci přímo v centru Jonáš, a to formou pravidelných návštěv studentů naší třídy. Ti pomáhali připravovat pro klienty nejrůznější činnosti a třikrát týdně se jim aktivně věnovali.

Vyvrcholením celého projektu, spojením snahy o zviditelnění, zajištění finanční pomoci i zpestření programu klientům centra, bylo uspořádání dobročinné akce s názvem Pomáháme pohybem, na které jsme centrum 14. 5. 2016 nejen propagovali, ale zajistili jsme pro něj i finanční podporu: Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude věnován centru Jonáš. Hlavním programem dne bylo organizované cvičení určené primárně pro matky s dětmi vedené kvalifikovanými cvičiteli. Pro děti byl zajištěn dozor i program. Na akci byli samozřejmě pozváni i klienti centra a jeho pracovníci.

2016/2017

Pomáháme pečením 

Cílem akce bylo zvýšit povědomí o Nadačním fondu Krtek, pomáhat dětem onkologicky nemocným prostřednictvím osobní činnosti studenů v nemocnici, např. doučováním dětí, četbou knih, a vybrat finanční prostředky na jeho podporu.

2017/18

Pomáháme pečením IV a projekt Bojovníci 

Cílem akce bylo zvýšit povědomí o Nadačním fondu Krtek, vybrat finanční prostředky na jeho podporu, setkat se s onkologicky nemocnými pacienty, pomoci jim konkrétním darem, věnovat se i dalším civilizačním a vzácným onemocněním a seznámit s nimi studenty naší školy i vedlejší základní školy.

Do projektu byli zapojeni studenti celé třídy 6A8 jako garanti, další studenti se zapojili pečením produktů, jejich prodejem, nákupem. Osvětovou činností se zabývala zejména třída 4A6. V realizačním týmu byly dvě kantorky, ostatní vyučující se zapojili nákupem produktů. Akce byla zaměřena také na Základní školu Vejrostova, prodejnu Albert a její okolí, na rodiče studentů GYBY, kteří se dostavili na hovorové hodiny. Akci sponzorsky podpořila firma Nuovo Caffé, Petrov a Delicomat.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM