ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. EDVARDA BENEŠE

Adresa

Náměstí Jiřího Berana 500/1, 196 00 Praha

Koordinátorka světové školy

Mgr. Petra Vlašánková, tel: ,

Vedení školy

Mgr. Martin Střelec, tel: ,

Webová stránka

www.zscakovice.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2015

O škole

Naše škola leží v okrajové části Prahy. Chodí do ní více než 800 žáků a stále se rozrůstá. Nejsme školou nijak profilovanou, ale nabízíme vše v profilové kvalitě.

S globálními tématy se u nás setkáváme v mnoha předmětech, např. v přírodopisu, zeměpisu, občanské a environmentální výchově. Jsme zapojení do různých projektů, jako jsou La Ngonpo, Ekoškola, Litter Less aj. Třikrát ročně pořádáme projektové dny, kde se globální tematika také často objevuje.

Jsme aktivní škola, která ráda přijímá nové výzvy. Tou je pro nás i projekt Světová škola. Těšíme se na rozšíření našich znalostí a dovedností při propojování lokálních problémů s těmi globálními.

2014/2015:

téma: Zvýšený nárůst obézních dětí na naší škole versus podvýživa dětí v rozvojových zemích

Žáci ZŠ Dr. Edvarda Beneše se rozhodli formou sportovní akce informovat děti z místních MŠ o problematice nerovnoměrné distribuce potravin a problematice hladu a podvýživy. Jejich akce navíc měla u žáků podpořit schopnost jednoduše komunikovat a představit složitá témata mladším budoucím spolužákům.

Žáci z pátých, šestých a devátých ročníků se rozhodli zabývat problematikou hladu a podvýživy na jedné straně a nárůstu obezity na straně druhé. Po celý školní rok se tímto tématem zabývali v hodinách. Vyvrcholením jejich úsilí byla naučně-sportovní akce, kterou žáci ZŠ připravili pro místní mateřské školky. Pozvání na akci přijaly celkem 3 školky: Něvská, Třeboradice a Čtyřlístek. Na akci dorazilo zhruba 150 dětí. Na deseti stanovištích na školním hřišti byly předškolní děti seznámeny s různými dílčími tématy podvýživy a hladu ve světě. Tyto informace byly vždy propojeny se zábavnou sportovní aktivitou. Na jednom ze stanovišť byly děti seznamovány také s obsahem geolokační hry, kterou žáci ZŠ ve spolupráci s Ústavem informačních studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vytvořili. Děti si mohly krátce vyzkoušet, jak taková geolokační hra probíhá a jaké dostává hráč skrze aplikaci instrukce. Hra s názvem Duch Čakovic je funkční od června 2015. Cílem vytvoření hry bylo mimo jiné zajímavým způsobem podpořit sportovní aktivitu místních dětí, mládeže i jejich rodičů.

2015/2016:

téma: Plýtvání potravin

Ve školním roce 2015/2016 si žáci vybrali téma: Plýtvání potravin. Při hledání vhodných partnerů jsme kontaktovali některé instituce, které se tímto tématem zabývají. Nakonec jsme zahájili spolupráci s Potravinovou bankou v Praze. Na základě informací a zjišťování, kterého se žáci v průběhu roku účastnili, jsme se snažili spolužáky a rodiče informovat o tom, kolik jídla se ročně ve světě a ČR vyhodí. Oficiální statistiky jsme porovnávali s měřením v našich domácnostech. Vyústěním letošního tématu byla organizace školní potravinové sbírky s názvem „Nevyhazuj, daruj“. Podařilo se vybrat celkem 6 plných banánových krabic jídla, které si odvezla Potravinová banka a přerozdělila jídlo potřebným.

2016/2017:

téma: Zodpovědná spotřeba potravin

V letošním školním roce se budeme snažit dále pokračovat v tématu z minulého roku – Plýtvání potravin. Vybraní žáci navštívili exkurze s tématy: Food Loop a Bez obalu.  Detailněji se zaměříme na celosvětový problém zodpovědné spotřeby potravin a dílčí problémy s tímto související. Pobavíme se o stále rychlejším mizení zemědělských odrůd a rostoucí vzdálenosti mezi zemědělci a spotřebiteli. Upozorníme na zvyšující se spotřebu masa a mléčných produktů a obrovskou spotřebu průmyslově zpracovaných potravin. Lehce se dotkneme problematiky přítomnosti palmového oleje v námi konzumovaných potravin. Po seznámení žáků s těmito tématy děti napadlo letošní cílení naší akce. Budeme se snažit zaměřit na přehlížení sezónnosti potravin. Pokusíme se oslovit alespoň jednoho místní farmáře a majitelku obchůdku zdravé výživy. Společně s nimi se pak domluvíme na společné ochutnávce sezónních produktů a jejich výrobků.

2017/2018

téma: Ohrožená zvířata

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM