ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. V. SLÁDKA ZBIROH

Adresa

Muchova 554, 33808 Zbiroh

Koordinátorka světové školy

Mgr. Ing. Andrea Tláskalová, tel: ,

Vedení školy

Mgr. Květuše Horáková, tel: ,

Webová stránka

www.zszbiroh.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2015. Prodloužen v roce 2017.

O škole

Prioritou ZŠ Zbiroh ve výchově a vzdělávání je všestranný harmonický rozvoj osobnosti žáků, snaha více zapojit občany, rodiče žáků i samotné žáky do běžného chodu školy se stala součástí naší práce. Naše škola je výrazně přírodovědně orientovaná a dlouhodobě spolupracujeme se středisky ekologické výchovy i dalšími organizacemi. V programu Ekoškola jsme zapojeni od roku 2008 a od té doby se nám daří pravidelně obhajovat tento mezinárodní titul.

Výuka globálního rozvojového vzdělávání na naší škole probíhá především v rámci propojení s průřezovými tématy, s interkulturním vzděláváním, environmentální výchovou, výchovou k lidským právům, výchovou k občanství a dalšími oblastmi vzdělávání. Spolupracujeme s Člověkem v tísni v programu JSNŠ a každoročně s žáky kupujeme Skutečný dárek. Už osmý rok podporujeme záchranné programy v rámci kampaně EAZA, kdy v ZOO Plzeň naši žáci v rámci akce MAY DAY prodávají výrobky (které samostatně připravili) a výtěžek vždy darují Záchranné stanici Talarak na Filipínách.

Zapojením do programu Světová škola usilujeme o zlepšení výuky globálního rozvojového vzdělávání na naší škole a sjednocení jednotlivých akcí pod hlavičkou tohoto projektu. Zároveň usilujeme o posun v našich aktivitách více do hloubky a pokrytí širší škály témat, které do oblasti GRV spadají.

2014/2015:

téma: Problematika původu potravin ve spojení s právy zvířat

Žáci ZŠ Zbiroh se rozhodli skrze osvětové akce ovlivnit chování svých spolužáků, učitelů, zaměstnanců školy i spoluobčanů, a to především v oblastech: problematiky palmového oleje, chovu hospodářských zvířat v klecích a plýtvání potravinami.

V rámci školy žáci uskutečnili osvětovou kampaň zaměřenou na problematiku značení potravin právě v souvislosti s právy zvířat a životním prostředím. Žáci zjišťovali, jaký je původ potravin, které konzumujeme, jak dlouho a kudy k nám cestují nebo jaké je značení podmínek chovu u živočišných produktů. Na základě zjištěných informací žáci vyrobili desítky naučných plakátů o této problematice, z nichž bylo 15 plakátů vybráno a vystaveno ve výkladních skříních místních obchodníků ve Zbirohu. Zástupci studentského týmu Světové školy pak prezentovali své téma a s ním spojenou problematiku veřejnosti na akci MAY DAY v plzeňské zoologické zahradě, kde měli informační stánek. Zbirožské veřejnosti pak vlastní aktivity prezentovali na závěrečné akci v místním kině. Mimo jiné byly přečteny reakce výrobců potravin a cukrovinek na dopisy, které jim byly zaslány žáky ze zbirožské školy ohledně používání palmového oleje v jejich výrobcích. Citace z dopisů od marketingového manažera jednoho z výrobců cukrovinek pro zbirožské žáky: „Milí studenti, moc mě těší vaše iniciativa. Když vidím tak zapálené mladé lidi, říkám si, že to s naší Českou republikou není ještě tak špatné. Smekám před vámi.

 

2015/2016:

téma: Fair trade

Ve školním roce 2015/2016 žáci pokračovali v tématu Problematika původu potravin ve spojení s právy zvířat, zaměřili se však více Fair trade. Škola se zapojila do iniciativy Férová snídaně na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů. Ve spolupráci s městem a s dalšími organizacemi škola uspořádala Férovou snídani na zbirožském náměstí.  Rodiče, ale i další spoluobčané si na naše aktivity zvykli a ochotně nám s aktivitami pomáhají. „Přímo na Férové snídani mi řekla babička členky organizačního týmu, že je moc dobře, že děti k ochraně přírody a problémům světa vedeme. Slyšeli to návštěvníci, kteří mají u Zbirohu chatu a také nás moc chválili. Přinášíme nová témata nejen mezi žáky, ale i mezi spoluobčany.“ říká školní koordinátorka projektu, paní Andrea Tláskalová.

 

2016/2017:

téma: důstojná práce

7. října si žáci v ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, připomněli Světový den důstojné práce. Zaměřili se na férové podmínky výrobců bot ve světě. Podmínky výrobců bot v Bangladéši jim přiblížila Výstava na stromech od společnosti Na Zemi, kterou žáci instalovali na náměstí. Do školy si přinesli svou oblíbenou botu, kterou namalovali a připsali vzkaz lidem, kteří ji vyrobili. Žáci si uvědomili, že za jejich pohodlím je spousta práce a výrobcům děkovali a přáli dobré pracovní podmínky. Obrázky žáci Ekotýmu také umístili na stromy na náměstí a žáci 2. - 3. ročníku uspořádali výstavu pomalovaných bot i ve vchodu do městského úřadu. Týden globálního vzdělávání jsme zahájili pokračováním výtvarných prací, tentokrát oblíbeného oblečení. Na okolní školy jsme poslali nabídku na zapojení do výtvarné soutěže.

 

Akci hodnotím jako zdařilou. Jsem ráda, že se do přípravy ochotně zapojily kolegeně s dětmi celého prvního stupně. Jednotlivá vystoupení si připravily kolegyně s dětmi samostatně a průvodní slovo děvčat je spojilo ve smysluplný celek. Za asi už 9 let, co Ekoshow na různá témata pořádáme, jsme už „vychytali většinu much“. -  Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

 

Akci hodnotím jako přínosnou pro žáky i veřejnost. Žáci se dozvídají informace nenásilnou cestou, která rozvíjí jejich zvídavost a u některých  potřebu dozvídat se více. Podařilo se i prostřednictvím žáků přenést „osvětu“ do rodin. -  Mgr. Markéta Soukupová

 

Ekoshow byla opět úspěšnou prezentací celoročních aktivit žáků a pedagogů v místním kině.

Ekotým se úspěšně chopil programu Světová škola a tématu důstojné práce.  - Mgr. Květuše Horáková

 

Ekoshow byla hezká a poučná, možná pro někoho dlouhá.  – Aneta Vildová

 

Ekoshow byla poučná, rodiče jsme seznámili se spoustou zajímavých informací. Nikol -  Eichlerová

 

Ekoshou byla zábavná, poučná a zajímavá. Všechno bylo dobré! – Lucie Miketová

 

Pro mě je realizace projektu Světová škola „oživením“ učitelské praxe. Přináší do školy témata, ke kterým se můžou bez obav vyjádřit všichni žáci. Dává nám podněty ke smysluplným akcím, které jsou pro osobnostní rozvoj velice důležité. Umožňuje mi poznat žáky z jiného úhlu pohledu.  – Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

 

Realizace projetu „Světová škola“ nám umožňuje získávat nové podněty k prosazování celosvětových témat. Umožňuje nám navázání kontaktů a více informovat veřejnost o projektech školy.  – Mgr. Markéta Soukupová

 

Hlavním přínosem programu světová škola je „vtažení“ rodinných příslušníků, obyvatelstva našeho města i okolních obcí do života školy a informování o globálních problémech. Činnosti kladně formují osobnost žáka, stmelují různorodý kolektiv žáků průřezem celé školy, zlepšují vztahy mezi vrstevníky, učiteli a žáky (stávají se partnery), provozními zaměstnanci a žáky, školy a veřejnosti, školy a zřizovatele. Žáci si uvědomují sounáležitost se společností, lépe chápou začleňování skupin s odlišným jazykem, národností i handicapem do kolektivu.  – Mgr. Květuše Horáková

 

Získávám nové zkušenosti a pochopení pro ostatní. – Aneta Vildová

 

Ve škole i na různých akcích získávám nové zkušenosti a informace, které předávám dalším. – Nikol Eichlerová

 

Určitě mnoho zkušeností, vážení si vlastních věcí, pochopení pro druhého, informace o problémech ve světě.  – Lucie Miketová

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Adéla Píchová
adela.pichova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Daniela Bartáková
daniela.bartakova@mkc.cz
+420 737 415 879
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
+420 777 782 061
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2019 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM