Základní škola a mateřská škola Ptení

Adresa

Ptení 157, 79843 Ptení

Koordinátorka světové školy

Mgr. Jakub Ambros, tel: 733150095, jakub.ambros@gmail.com

Vedení školy

Mgr. Viera Šmilňáková, tel: 773656224, zspte@pvskoly.cz

Webová stránka

www.zspteni.weebly.com

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2016.

O škole

Snažíme se o komunitní přístup – úzkou spolupráci s rodiči a vedením obce. To je podpořeno aktivním pří- stupem pedagogů a širokou nabídkou různých kroužků a volnočasových aktivit. Mezi další pozitiva patří kvalitní materiální vybavení školy a v neposlední řadě i menší počet žáků (menší vesnická škola).

Globální témata se snažíme zapojovat do ŠVP nejen v podobě mezipředmětových vazeb, ale také prostřednictvím různých besed a preventivních programů. V současnosti v této oblasti vnímáme určité rezervy. Projekt „Světová škola“ nám může pomoci tato témata zastřešit.

Žijeme v době, ve které se situace a dění ve světě dramaticky mění, a proto považujeme za důležité, aby se naši žáci dokázali v dnešním globalizovaném světě zorientovat a hledat svůj pohled na věc. Naše škola i žáci se již v minulosti zapojovali do aktivit spojených s GRV. A přestože jsme jenom malá vesnická škola, je pro nás velkou výzvou usilovat o získání titulu „Světová škola“.

Rok 2016/2017:

Žáci ze ZŠ Ptení tento rok nakoupili kozy pro chudé africké rodiny, a to vše díky charitativnímu občerstvení „na Čarodějnicích“, kde vybrali 7 600 Kč.

Žáci připravili stánek s občerstvením (tácky s občerstvením, výzdoba, obsluha, …), který připravili společně s panem učitelem (vedoucí kroužku Světová škola); za stánek plně převzali odpovědnost a měli brovskou radost z finančního výtěžku akce. Žákovský tým v rámci stánku poskytoval i informace o projektech Světová škola a Skutečný dárek. Poté ve spolupráci s vedoucím pedagogem zakoupili devět skutečných dárků (celkově se jedná o čtyři kozy a pět ovcí).

Realizační tým Světové školy tvořilo všech 14 žáků kroužku Světová škola a dále několik pedagogů, jejichž role v projektu byla rozličná (největší rolu měly školní asistentka a asistentka pedagoga). Doprovodný program akce zajišťovali i další žáci školy. Členové kroužku zabezpečili výzdobu stánku a prodej občerstvení.

Akce byla propagována prostřednictvím webu školy (www.zsmspteni.cz) a Světové školy Ptení (svetskolapteni.wixsite.com/sspt), dále také přes sociální sítě (Facebook Světová škola Ptení). Výstupy v podobě fotodokumentace a videa jsou opět dostupné na zmíněných webech.

Reakce týmu Světové školy:

Jakub, třídní učitel 8. třídy – koordinátor projektu:

„Uplynulý školní rok hodnotím velmi pozitivně. Tento rok jsme pracovali jako tým – kroužek, který byl složený z 15 žáků šesté a osmé třídy. Rovněž pozitivně hodnotím i akci „Čarodějnice 2017“. Pevně věřím, že se z naší dobročinné sbírky stane dlouholetá tradice. Na žácích je vidět, že se výrazně posunuli – jsou samostatnější, pečlivější, ale zároveň stále motivováni pomoci druhým. Akce musela z důvodu špatného počasí přesunout o týden, co způsobilo potíže hlavně při přípravě občerstvení, jinak akce proběhla bez komplikací.“

Vierka, ředitelka školy:

„Akce předčila očekávání. Byla moc hezky připravená a žáci nezapomněli na žádný detail. Zapojila se i široka veřejnost. Všichni tak pomohli potřebným.“

Nikča, 8. třída:

„Myslím si, že to byla dobrá akce, že se nám to povedlo. Myslím si, že to tento rok bylo o hodně lepší než ten minulý. Byli jsme v tom více zaběhnutí a celkově to bylo lepší.“

Klárka, 8. třída:

„Akce se mně moc líbila a taky bych řekla, že to bylo lepší než minulý rok. Akorát bych třeba udělala krabičky a do nich dala to cukroví, protože někteří lidé si nechtěli vzít jenom jeden kousek cukroví, ale celou sadu.“

Pavel, 8. třída:

„Myslím si, že akce se hodně podařila. Příště bych akorát více upozornil lidi na to, kde se stánek nachází, abychom kolem něj museli projít již hned při vstupu na akci.“

Honza, 8. třída:

„Taky si myslím, že se akce podařila. Příště bych možná stánek umístil venku, ale záleží na počasí.

Vierka, ředitelka školy:

„Mě osobně přináší pocit dobře odvedené práce a vědomí, že děti dělají smysluplné věci, ve kterých budou v budoucnu pokračovat a nebudou myslet jenom na sebe.“

 

Rok 2015/2016:

Chudoba napříč planetou

V předvánočním období se žáci 7. třídy rozhodli zpříjemnit tyto svátky lidem bez domova. Ukuchtili výborné banány v čokoládě, které pak prostřednictvím pana učitele předali Charitě Olomouc.

Dále pak ze svého kapesného zakoupili „skutečný dárek“ – kozu do Afriky.

Problém (CHUDOBA) byl následně identifikován samotnými žáky, kteří si všimli, že ne každý spolužák mohl jít na lyžařský kurz (absolutní vs. relativní chudoba). Záměrem projektu v naší škole je nejen zvýšit povědomí žáků o chudobě ve světě, ale také zapojit i samotné žáky a jejich rodiče do „akce“ – zakoupení dalších skutečných dárků.  

Krajíc chleba pro druhé

V předvánočním období jsme se opět rozhodli zpříjemnit tyto svátky lidem bez domova. Tentokrát jsme uspořádali sbírku trvanlivých potravin :) Lidé nám mohli potraviny nosit přímo do našeho stánku během Mikulášské besídky dne 10. 12. 2016 nebo si mohli koupit poukaz. Za vysbírané peníze jsme pak nakoupili další potraviny a odvezli je pak do Charity Olomouc.

Čarodějnice 2016

Sedmáci za podpory svých rodičů připravili bohaté občerstvení pro účastníky akce Čarodějnice 2016, která proběhla 13. 5. 2016. 

Za vybrané peníze pak koupili čtyři kozy a čtyřicet kuřat pro potřebné v Africe. Projekt ukázal, že našim žákům není lhostejné dění kolem nás ani chudí lidé, kterým se rozhodli pomoci.   

Banány v čokoládě pro Charitu Olomouc

V předvánočním období se žáci 7. třídy rozhodli zpříjemnit tyto svátky lidem bez domova. Ukuchtili výborné banány v čokoládě, které pak prostřednictvím pana učitele předali Charitě Olomouc.

Dále pak ze svého kapesného zakoupili „skutečný dárek“ – kozu do Afriky.

Hlavními cílovými skupinami jsou žáci 5.–9. ročníku ZŠ a MŠ Ptení (celkový počet 89 žáků). Projektové odpoledne představuje jednu z prvních akcí podobného zaměření v naší škole. Žáci si na vlastní kůži zkusí, jaké to je být chudým. Další cílovou skupinou je širší veřejnost. Tady se těžko odhaduje počet (loni se akce "Čarodějnice“ zúčastnilo cca 100 lidí – dospělí + děti). Veřejnost bude mít možnost se zapojit do „řešení“ problému chudoby.

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Karin Majerová
karin.majerova@arpok.cz
+420 581 111 907
 
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
PRAHA

Náplavní 1
120 00 Praha 2
www.mkc.cz

Michaela Vyležíková
michaela.vylezikova@mkc.cz
+420 774 195 786
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Vojtěch Marek
vojtech.marek@adra.cz
+420 603 170 018

KONTAKT PRO MÉDIA
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
+420 775 871 539

Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha


©2018 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM